tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 1.Dönem Değerlendirmesi

tesakademi

BİR YARIYIL DAHA BİTERKEN…  

2010-2011 eğitim öğretim yılı birinci dönemi yarın 28 Ocak 2011 tarihinde sona ermektedir. 20 Eylül 2010 tarihinde başlayan bu dönemin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Öğrencisiyle, öğretmeniyle, velisiyle, Gaziantep halkıyla eğitimin gündemde öne çıktığı bu dönemin sonunda, yarın öğrencilerimize karneleri dağıtılacaktır. Karne heyecanı, İlimizde olduğu gibi Ülkemiz genelinde ortak heyecan olarak yaşanacaktır. Yarınlarımızın teminatı olan öğrencilerimizin bu dönemdeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, öğrencilerimize karne olarak sunulacak. 

 

Karne heyecanını öğrencilerimizle velilerimiz, her yönüyle paylaşmalıdır. Bu paylaşımda öğrencinin olumlu yönleri arttırılarak pekiştirilmelidir. Öğrencilerin başarısız olduğu derslerde, başarısızlığın sebepleri üzerinde öğrenci ve veli birlikte durmalıdır. Başarısız olunan derslerle ilgili öğretmenlerin görüş ve önerilerini veliler mutlaka dikkate alarak öğrencilerle birlikte derslerde başarının artması için ortak çözüm yolları aramalıdırlar. 2010-2011 eğitim öğretim yılı bütün olarak düşünülerek ikinci dönemde eksikler tamamlanıp, yanlışlar düzeltilmeli ve öğrencilerin başarısı için öğrenciler, veliler birlikte gayret göstermelidirler. 

Geçtiğimiz yıl Gaziantep İlimiz eğitimde başarıda Türkiye sıralamasının en gerilerine kadar düşmüştü. Bu durum Gaziantep’te, ilgili ilgisiz herkesin eğitimle ilgili söz söylemesine sebep olmuştu. O tarihten bu yana son 7 aydır İlimizde eğitim adına özellikle okullarda yönetici ve öğretmenlerin gayretli bir çalışması görülmektedir. Fakat bu çalışmada ciddi bir üst koordinasyon eksikliği vardır. Üst koordinasyonu sağlayacak kişiler, baskıyı, dayatmayı, emir yağdırmayı, tedirgin etmeyi, şekilciliği, kırtasiyeciliği koordinasyon zannetmektedirler. Okullar arasında idareciler ve okullarda öğretmenlere gereğinden fazla toplantı yaptırılmaktadır. Durum böyle olunca da öğretmenler tarafından yapılan eğitim-öğretim faaliyetleri, tedirginliğin arttığı, öğretmenlik şevkinin kırıldığı, bıkkınlık veren bir koşuşturmaya ve kargaşaya dönüşmektedir. 

Gaziantep’te başarının artması ortak hedef olmasına rağmen, öğretmenlerin bu hedefe koştuğunu görmekteyiz. Üst yöneticilerin ise bu hedefe nasıl ulaşılmasında rehberlik yapmak yerine, kendilerine pay çıkarmak için baskıcı  ve dayatmacı bir tavır sergilediklerinin manzarasını seyretmekteyiz. 

Gaziantep genelinde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde siyasi kadrolaşma devam etmektedir.  Son sekiz yıldır, AKP hükümeti döneminde Gaziantep’te yapılan kadrolaşma, adam kayırma ve ayrımcılık hız kesmeden devam etmektedir. Eğitimin bu kadar politize edilmesi sonucunda, İlimizin eğitimdeki başarısı düşebileceği en alt sıralara düşmesine rağmen, bundan ders çıkarılmış görülmemektedir. Eğitim siyasiler tarafından, siyasilerin bürokrasideki uzantıları tarafından köşebaşları diyebileceğimiz mevkiler tutularak kuşatılmaya çalışılmaktadır. Hesap vermesi gerekenler, eğitim çalışanlarına emir yağdırıp hesap sorarak vahim bir eğitim manzarası sergilemektedirler. 

Gaziantep’te olup bitenlere eğitim çalışanları olarak baktığımızda, kişiler değişmiş, fakat roller aynı, komuta ve politize eden merkez ise yine aynıdır. Bu politik merkez, kadrolaşma uğruna rol paylaşımı yarışındaki kişileri sürekli değiştirerek, aynı Allah’a inanan ve aynı dinin mensubu eğitim çalışanları arasında ayrımcılık yapmakta ve imtiyazlı dini guruplar oluşturarak eğitim çalışanlarını birbiri arasında kavgalı hale getirmektedirler. 

Gaziantep’te son sekiz yıldır siyasiler tarafından politize edilerek, eğitim çalışanları arasında, yanlı ve taraflı uygulamalar yaparak, eğitimi geriye götüren kişilerden hiçbir hesap sorulmamaktadır. Bu kişiler malum çevreler tarafından himaye edilmektedir. Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi olarak diyoruz ki; 

Son sekiz yıldır Gaziantep Milli Eğitim’deki bu kişilerden ve himaye edenlerden mutlaka hesap sorulmalıdır. 

Gaziantep’teki yandaş şube müdürleri görevlendirmelerine derhal son verilmelidir. 

Milli Eğitim Müdürümüz, İl ve İlçelerdeki Milli Eğitim Yöneticileri, okul müdürleri ve öğretmenlerle yaptıkları toplantılarda üsluplarına dikkat etmelidirler. 

Gaziantep’teki dershanelerin ve özel okulların, İlimizdeki başarının artmasına katkısı gerçekçi  değerlendirmelerle ortaya çıkarılmalı ve başarı için tam anlamıyla bir denetim ve koordinasyon sağlanmalıdır. 

İlimizdeki sürücü kurslarının denetimi tam olarak sağlanarak, sürücü kurslarının standartları yükseltilmeli, sürücü kurslarının sınavları masaya yatırılarak yanlışlıkların üzerine gidilmelidir. 


Gaziantep’te siyasi ve yandaş kadrolaşmaya son verilmelidir. 

Eğitim çalışanlarına verilen ödüller, takdir ve teşekkürlerde ayrımcılık yapanlar yargılanarak, ayrımcılığa son verilmelidir. Eğitim çalışanları arasında ayrımcılık yapanların, bütün çalışanlara yöneticilik yapmasıyla, eğitimde başarının arttırılması mümkün değildir. Bu kişiler ancak ve ancak, ayrımcılığı arttırmaya devam etmektedirler. 

Gaziantep’te eğitim çalışanları arasında yapılan ayrımcılıklar, Milli Eğitim, Gaziantep Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasiler tarafından himaye edilmemelidir. 

Gaziantep’te eğitimdeki adaletsizlikler, yandaş kayırmalar, ve hileli atamalar yargıya gitmeden düzeltilmelidir. 

İlimizde, eğitim çalışanları arasında çalışma barışı sağlanmalıdır. 

Eğitim çalışanları arasında hakkaniyet üçlülerine uygun, adil ve eşit davranılmalı, eğitim için gerekli olan demokratik ortam öncelikle eğitim çalışanları arasında sağlanmalıdır. Bunun için de Milli Eğitim mevcut yandaş yapısından kurtarılarak demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

Başarının arttırılması için, eğitim çalışanları teşvik edilerek, moral ve motivasyonu arttırılmalı, eğitim çalışanları ve okullar arasında genel bir rekabet ortamı sağlanmalıdır. 

Gaziantep’te okullar arasında fiziki imkanlar, öğretmen sayısı, yardımcı personel sayısı ve her yönden eşit imkanlar sağlanarak okullar arasındaki imkansızlıklar ve olumsuz farklılıklar ortadan kaldırılmalıdır. 

Nüfus müdürlüklerinin, muhtarlıkların veya başka kurumların yapacağı yardım dağıtma gibi okullar için asli olmayan bir çok angarya uygulamalara son verilmelidir. Okullar yardım dağıtılacak değil, eğitim-öğretim yapılacak kurumlara geri dönüştürülmelidir. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelgesine rağmen özellikle Belediyeler ve diğer yardım dağıtan kuruluşlar basını da kullanarak yaptıkları yardımlara okulları, öğretmenleri, öğrencileri  alet etmemelidirler. 

Gaziantep Valiliği, ve Kaymakamlıklar, okullarda çalışma şartlarını zorlaştırıcı uygulamalara son vermelidir. Okullara, eğitim-öğretime engel olacak yeni görevler çıkarmamalı ve yeni iş yükü yüklememelidirler. 

Okullara kaynak sağlanmalı, velilerle okul yöneticileri ve öğretmenler kaynak konusunda karşı karşıya getirilmemelidir. 

Okulların temizliği ve diğer hizmetleri için gerekli personel ihtiyacı karşılanmalıdır. 

İlimizin 30 kişinin altında, ikili olmayan (sabahçı-öğleci) normal bir eğitim için gerekli olan okul ve derslik ihtiyacı okul türlerine göre ayrı ayrı karşılanmalıdır. 

İlimizin 30 kişinin altında sınıflar ve normal bir eğitim için gerekli olan (en az 8000) öğretmen ihtiyacı karşılanmalıdır. 

İlimiz okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesinde 56 ilin gerisinde kalmıştır. İlimizde gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanarak, okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi uygulamasına  bir an önce geçilmelidir. 

İlköğretim çağında olup ta okula gitmeyen öğrencilerle, hiç okula gitmeyen öğrencilerin e-okul havuzuna aktarılarak, kağıt üzerinde eğitim-öğretim içine alınmıştır. Kendi kendimizi kandırdığımız bu uygulamaya son verilerek, öğrenciler gerçekten eğitim-öğretim içine alınmalı ve eğitim yaptırılmalıdır. 

İlköğretim sonrası ortaöğretimdeki okullaşma oranının düşüklüğüne mutlaka çözüm bulunmalı ve özellikle ortaöğretim 9. sınıf sonrası eğitim-öğretin dışına çıkan (en az %20-%35 oranında ) öğrencilere örgün eğitim içinde çözüm bulunmalıdır. 

İlimizin sanayi şehri olması nedeniyle orta öğretimde yetersiz olan meslek liselerindeki okullaşma oranı gerekli alt yapı da sağlanarak, öncelikle en az %50’lere çıkarılmalıdır. 

Ortaöğretimdeki ve Yükseköğretimdeki öğrencilerin barınma probleminin çözümü için ortaöğretim ve Yükseköğretim düzeyinde ilimizde yeteri kadar devlet yurtları yapılmalıdır. Ortaöğretim ve Yükseköğretimdeki öğrencilerin maddi imkansızlıkları nedeniyle değişik gurupların yurtlarına ve öğrenci evlerine mahkum edilmelerine, derhal son verilmelidir. Sosyal devlet ilkesi gereği bu öğrenciler, devlet güvencesinde olmalı ve devlet yurtlarında barındırılmalıdır. 

Gaziantep’te okullardaki vekil yöneticilerin azalarak kadrolu yöneticilerin artması okullardaki belirsizliği ortadan kaldırmaktadır. Okullardaki bu belirsizliğin ortadan kalkarak azalması, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ilimizdeki başarının artmasındaki en büyük etken olacaktır. İlimizde, İl ve İlçe Milli Eğitim yöneticileri, geçtiğimiz yıllarda ve halen devam eden yanlışları yapmamalı ve başarının artması için eğitim çalışanlarına yardımcı olmalıdırlar. Fakat, İlimizde eğitimdeki başarı 2009 yılındaki başarının mutlaka üzerine çıkarılmalıdır. 2009 yılındaki başarıyı yakalamak, yerinde saymak demektir. Bu konuda üyelerimiz ve bütün eğitim çalışanlarının gayretli çalışmalarının devam edeceğinden şüphemiz yoktur. Yeter ki ayrımcılık yapılmasın, çalışmalara gölge edilmesin, başarının esas sahibi olacak bütün eğitim çalışanlarının çalışmaları, hakları ve başarıları suiistimal edilmesin. 

Gaziantep’in her düzeydeki eğitim-öğretimle ilgili mevcut ve çıkabilecek problemlerinin çözümünde geç kalınmamalıdır. Problemler yerinde ve zamanında çözülmelidir. 

Bütün bu duygu ve düşüncelerle, 2010-2011 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sonuna geldiğimiz bu günlerde öğrencilerimizin bol bol dinlenmesini, velilerimizin anlayışlı olmasını tavsiye ediyoruz. Öğrencilerimize ve eğitim çalışanlarımıza iyi tatiller diliyoruz. 

Saygılarımla… 

Bekir AVAN 

Şube Başkanı 

BASIN AÇIKLAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

362 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ