tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

TOPLU GÖRÜŞME MUTABAKATI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME

tesakademi

Türkiye Kamu-Sen’i izlemeye devam edin…
Türkiye Kamu-Sen, mutabakat metninde yer alan konuların bir an önce hayata geçirilmesi için başlattığı girişimlerden olumlu sonuç aldı.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından konfederasyonumuza gönderilen çalışmalarda toplu görüşmelerde mutabakata varılan konuların hayata geçirilmesi ile ilgili olarak yapılan düzenleme taslakları yer alıyor.

Yapılan bu çalışmalarla ilgili eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi amacıyla konfederasyonumuz uzmanları yoğun bir çalışma yürütmektedir. En kısa sürede taslaklar üzerinde çalışmalar tamamlanarak, Türkiye Kamu-Sen’in görüşü resmi makamlara iletilecektir.

 

 

Başta 657 sayılı kanunun 4-b maddesi ve 4924 sayılı kanun kapsamında çalıştırılan personele eş durumu nedeniyle yer değiştirme ve askerlik dönüşü göreve başlayabilme hakkının verilmesi olmak üzere, engelli kamu çalışanlarının; Kamu kurum ve kuruluşu yönüyle ayırım yapılmaksızın kamuya ait servis araçlarından yararlanmalarının sağlanması, bunun mümkün olmadığı durumlarda toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları yönünde düzenleme yapılması, engelli kamu çalışanlarının atama ve yer değiştirmelerinde engelleri açısından sıkıntı oluşturmayacak hizmet alanlarında ve birimlerinde görev yapmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması,

Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa bu yerde memurun çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya, öncelikle atanmasının sağlanması,

Görevde yükselme yönetmeliği kapsamındaki kadrolara atama yapılması konusunda görevde yükselme yönetmeliklerinin öngördüğü prosedürün uygulanmasının sağlanması,

Kurumlarca hizmetin yürütülmesinde verimliliği artırma amacına dönük olarak hizmet içi eğitimler düzenlenmesi ve bu konuda kurumun bulunduğu hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalarla işbirliği içinde çalışmalarda bulunulması,
Fazla çalışma karşılığı izin hakkından yararlandırılmamak şeklindeki keyfi uygulamalara son verilmesi konusunda bir genelge yayımlanması,

399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin yıllık izinlerini yıl içerisinde kullanabilmelerinin sağlanması için bir genelge taslağı hazırlanmıştır.

Ayrıca;

Aynı kurum içinde aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme taleplerinin, hizmet gerekleri ve o bölgeye atanabilme konusunda gerekli nitelikleri taşıyor olmaları şartıyla yerine getirilmesi konusunda kurumlara tanınan takdir yetkisinin kaldırılması,

Olumsuz sicile itirazları değerlendirecek bir komisyon kurulması,

Disiplin cezalarında tanınan savunma süresinin ilgilinin isteği üzerine 7 gün uzatılabilmesi,

Resmi tatil ve bayram tatillerinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç, il dışına çıkışta izin alınması uygulamasına son verilmesi,

657 sayılı Kanunun 126. ve 135. maddelerinin değiştirilerek uyarma ve kınama cezalarına itirazların disiplin kuruluna yapılması,

Memura eşinin doğum yapması durumunda verilen izin süresinin 5 güne çıkarılması, 1 inci derecedeki kayın hısımlarının ölümü halinde de 3 gün izin verilmesi,

Memura, bakmakla yükümlü olduğu hastasına kendisinden başka bakacak kimsenin bulunmaması ve sağlık kurulu raporuyla refakatçi tahsisinin belgelendirilmesi ve raporda öngörülen süreyi aşmaması kaydıyla yılda 1 aya kadar aylıklı refakat izni verilmesi,

Görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılmış olup beraat eden kamu görevlilerinin avukata ödediği ücretlerin ve mahkeme masraflarının müracaat tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesinin sağlanması amacıyla 657 sayılı DMK’da değişiklik içeren bir kanun tasarısı hazırlanmıştır.

Buna ek olarak konfederasyonumuz heyeti Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ile konu hakkında bir toplantı yapacaktır.
Yapılan çalışmaların, tüm kamu görevlilerine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.

2 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ