tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

İŞTE ADAM GİBİ SENDİKA!

tesakademi
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCILARI, ŞUBE MÜDÜRLERİ,
İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ, ŞEFLER VE EĞİTİM UZMANLARI SAHİPSİZ DEĞİL!

Genel Başkan İsmail KONCUK, MEB’de çalışan; il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilköğretim müfettişleri, şefler ve eğitim uzmanları ile bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmeyle çalışan öğretmenlerin iyileştirme düzenlemelerinden faydalanamamalarını yeniden gündeme getirmek amacıyla bakanlık önünde bir basın açıklaması yaptı.
Kitlesel basın açıklamasına; Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Şubeleri Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanların illerden gelen temsilcileri katıldı. Genel Başkan Koncuk eğitim çalışanlarının maruz kaldığı haksızlıkları dile getirerek, sayın Hüseyin Çelik’i temsil ettiği kesime sahip çıkmaya davet etti. Genel Başkanın konuşması sık sık katılımcılar tarafından sloganlarla desteklendi.


Genel Başkan İsmail KONCUK’un ek ödemelerle ilgili yaptığı basın açıklaması metni:
Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları, ekonomik ve mesleki anlamda büyük sıkıntılar içerisinde görev yapmaya çalışmaktadırlar. Türk Eğitim-Sen olarak, her fırsatta temsil ettiğimiz kesimin sorunlarını kamuoyu gündemine taşımaya gayret gösteriyoruz.
Sendika olarak, Toplu Görüşme Masası’nda ve Maliye Bakanlığı bürokratlarıyla yapılan komisyon çalışmalarında ek ödemelerden kaynaklanan sorunları dile getirmiş idik. Daha önceki yıllarda ek ders ücreti aldıkları gerekçesiyle, denge tazminatı alamayan; il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilköğretim müfettişleri, şefler ve eğitim uzmanları ile bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmeyle çalışan öğretmenler Ağustos ayında yapılan iyileştirmelerden de faydalandırılmamışlardı. Bu konuda da sendikamızın yoğun ve aralıksız girişimleri ve görüşmeleriyle konu ilgililerin gündeminde her an sıcak tutulmuştu. Bunların ardından, Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılan Ek Ders Ücretleri ile ilgili düzenlemeyle; il milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri ve ilköğretim müfettişleri için ek ders saatleri artırılacaktır. Ancak bu düzenleme birtakım eksiklikler içermektedir. Birincisi, sözkonusu artış oranı beklentileri ve sendikamızın taleplerini tam olarak karşılamamaktadır. İkinci olarak da şef ve eğitim uzmanı kadrosunda çalışanlar bu düzenlemenin kapsamı dışında tutulmuştur.
Bu durum kabul edilemezdir. Defalarca gündeme getirdiğimiz gibi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın şef ve eğitim uzmanı kadrosunda çalışan personelin ekonomik durumunun da iyileştirilebilmesi için çalışmalar ivedilikle yapılmalıdır. Bu anlamda tasarıya ilave yapılarak şef ve uzmanlar da düzenleme kapsamına alınmalıdır.
Gelinen durum bir takım gariplikleri de ortaya çıkarmıştır. Şöyle ki; yönetim görevi unvanından sayılan şefler, şu anda mahiyetlerinde görevli personelden daha düşük maaş alır duruma gelmiştir. Dolayısıyla bu olumsuzluğun ortadan kaldırılabilmesi için, sözkonusu düzenleme mutlaka yeniden ele alınmalı, şef ve eğitim uzmanı unvanında çalışan MEB personelinin de kapsam içine alınması ve ek ders saatlerinin artırılması sağlanmalıdır. Aksi taktirde hiyerarşik yapının bozulmasına neden olan bu durum, çalışma barışını da sekteye uğratacaktır. Bir an önce bu ayıba son verilmeli ve şef ile eğitim uzmanı kadrosunda çalışan personel de diğer eğitim çalışanları gibi ek ödemeden yararlanmalıdır.
Bakanlık yönetimi eğitim çalışanlarının bir bütün olduğunu gözden kaçırmamalıdır. Eğitim hizmetini yürüten tüm unsurlar göz önünde bulundurulmalı ve tüm çalışanların beklentileri karşılanmalıdır. Eğer bir kesimi göz ardı eder, yok sayar ve sıkıntılarını görmezden gelirseniz sağlıklı bir eğitim ortamını oluşturamazsınız. İşte Türk Eğitim-Sen olarak, eğitim çalışanlarını bu bütünlük içerisinde değerlendiriyor; çalışmalarımızı ve girişimlerimizi bu çizgide yürütüyoruz. Eğitim çalışanlarının yaşadığı ve daha önceleri defalar kez gündeme getirdiğimiz sorunların bir kısmını başlıklar halinde bir kez daha hatırlatmak istiyoruz:
MEB uzun zamandır görevde yükselme sınavı yapmamaktadır. Bu sınavlar boş kadro olması halinde geciktirilmeden düzenli olarak yapılmalı; ayrıca kurumun ihtiyaç duyduğu ve sınıf değişikliği gerektiren eğitim sonucu elde edilen meslekler sınavsız olarak atamaları gerçekleştirilmelidir.
Yargı tarafından verilen karar gereği görevlerine son verilen şefler ile tüm adayları kapsayan yeni bir sınav açılmalı ve atamalar derhal yapılmalıdır. 4/C kapsamında istihdam edilen eğitim çalışanlarının da durumu artık görülmeli, 4/C’li çalışanların da insan olduğunun farkına varılmalıdır.
Genel İdare Hizmetleri Sınıfında olup şef kadrosunda görev yapan personelin kadro derecelerinin 1 ve 2.derece olarak yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır.
657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 36. maddesinin ortak hükümler bölümünde personelin öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derece ve kademe belirlenmiştir. Tüm çalışanların öğrenim durumu itibariyle yükselebilecekleri dereceye kadar yükselmeleri sağlanmalıdır.
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin tayinleri sisteme bağlanmalı ve tayinler açık kurumlar duyurulduktan sonra puan esasına göre yapılmalıdır.
Norm kadro uygulaması memur ve hizmetli için de olmalı, norm kadro ihtiyacı kadar personel görevlendirilmelidir. Ayrıca bu çalışanların görev tanımları yapılarak keyfi görevlendirilme ve çalıştırılmaları önlenmelidir.
Milli eğitim müdürlerinin ve şube müdürlerinin atama ve yer değiştirmeleri ile ilgili bir mevzuatları olmadığı için, bu kadrolara atamalar “MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”ne göre yapılmaktadır. Milli eğitim müdürlerinin ve şube müdürlerinin atamalarının ve yer değiştirmelerinin nasıl yapılacağına ilişkin kriterlerin yer alacağı bir mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.
İlköğretim Müfettişlerinin sosyal ve özlük hakları iyileştirilmelidir. Tayin isteme yılı itibariyle 21 yılını dolduranların tayinleri isteğe bağlı olarak yapılmalıdır.
Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği ayrım gözetilmeksizin tüm eğitim çalışanlarına verilmelidir.
Hangi ad altında olursa olsun yapılan iyileştirme düzenlemeleri bütün eğitim çalışanlarına verilmelidir.
Eğitim çalışanlarının yaşadıkları sıkıntılar, pek tabii ki, yukarıda sıralananlardan ibaret değildir. Bugün sadece, burada toplanmamıza vesile olan konuların başlıklarını dile getirmiş bulunuyoruz. Bunun dışında sendikamız, Toplu Görüşme ve Kurum İdari Kurulu toplantılarında çalışanların bütün meselelerini eksiksiz olarak gündeme getirmektedir.
Sayın BAKANdan aynı zamanda GÖRMESİNİ temenni ediyor; bugün buradan yükselen sese kulak vererek Bakanlar Kurulunda imzaya açılan ek derslerle ilgili düzenlemeye şeflerimizin de dahil edilmesini, ve başta şeflerimiz olmak üzere tüm milli eğitim personelinin ek ödeme kapsamına alınmasını istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak:http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News&file=article&sid=1248

51 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ