tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

TÜRK EĞİTİM-SEN’DEN DÖRT YENİ EYLEM KARARI…

TÜRK EĞİTİM-SEN’DEN DÖRT YENİ EYLEM KARARI…
tesakademi

SERBEST KIYAFET EYLEM KARARI AÇIKLAMA

Türk Eğitim-Sen Merkez Yönetim Kurulumuz 15.03.2013, 31.12.2014, 05.10.2015, 16.09.2017, 14.09.2018, 26.08.2019, 14.08.2020, 31.08.2021,  02.09.2022  ve 04.09.2023 tarihlerinde de “Kamuda çalışanların serbest kıyafetle işyerlerine gitme” kararı almıştı.

Bilindiği üzere, 08.10.2013 tarih ve 28789 sayılı Resmi Gazetede Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan yönetmelik değişikliği taleplerimizi tam olarak karşılamamaktadır.

Türk Eğitim-Sen Merkez Yönetim Kurulumuz 04/09/2023 tarihli toplantısında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesinde yer alan sınırlamalar ve çalışanları tek tipleştirme çabası kaldırılıncaya kadar genel ahlaki kurallara ve milletimizin değer yargılarına uygun bir biçimde kamuda çalışan üyelerimizin, “Serbest kılık-kıyafetle” iş yerlerine gitme kararının, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı süresince, devam ettirilmesine karar vermiştir.

Serbest Kıyafet Eylem Kararı

Serbest Kıyafetle İş Yerine Gitme Bireysel Başvuru Dilekçesi

 

HAFTADA BİRDEN FAZLA NÖBET GÖREVİ VERİLEN ÜYELERİMİZİN İLK NÖBETTEN SONRAKİ NÖBET GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEME EYLEM KARARI AÇIKLAMA

Bilindiği gibi nöbet görev verilen müdür yardımcıları ile öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmektedir. Ancak haftada birden fazla nöbet görevi verilen müdür yardımcıları ile öğretmenlerimize bu görev fiilen yerine getirilmesine rağmen, haftada bir günden fazla nöbet ücreti ödenememektedir. Ayrıca Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile Halk Eğitim Merkezlerinde nöbet görevi verilmesine rağmen karşılığında herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Oysa Anayasası’nın 18. maddesinde “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır” denilmektedir. Dolayısıyla MEB’in bu tavrı angarya yasağını delmek anlamına gelmektedir. Anayasayı bile çiğnemekte beis görmeyenler hangi amaca hizmet etmektedir? Bu uygulamalar öğretmenlerin huzurlu çalışmasının önüne engeller koymaktan, MEB’i ise yıpratmaktan başka neye yarar?

Türk Eğitim-Sen Merkez Yönetim Kurulumuz 04.09.2023 tarihinde toplanarak; Angarya yasağına aykırı şekilde haftada birden fazla nöbet görevi verilen, nöbet tuttuğu halde nöbet ücreti ödenmeyen üyelerimizin isteklerine bağlı olarak 2023-2024 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilmesi halinde bu görevi yerine getirmeyeceklerine dair okul idarelerine bir dilekçe vererek başvuruda bulunmalarına, buna rağmen verilen haftada birden fazla nöbet görevini, nöbet görevi verildiği halde ücreti ödenmeyen nöbet görevlerini yerine getirmemelerine karar vermiştir.

Haftada Birden Fazla Nöbet Görevi Verilen Üyelerimizin İkinci Nöbet Görevlerini Yerine Getirmeme Eylem Kararı

 Haftada Birden Fazla Nöbet Bireysel Başvuru Dilekçesi

 

MESAİ SAATLERİ DIŞINDAKİ ANGARYA GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEME EYLEM KARARI AÇIKLAMA

Öğretmenlerin mesai saatleri ders süreleri ile sınırlıdır. Ders saatleri dışında öğretmenlere yapılan görevlendirmelerin gönüllük esasına bağlı yapılması gerekmektedir. Buna rağmen çeşitli kurs, seminer, hizmet içi eğitim faaliyetleri( ev ziyareti, öğrenci koçluğu) ya da projeler kapsamında öğretmenler ders saatleri dışında ve gönüllülük esasına dayanmadan zorunlu tutulmakta, bu çalışmalar karşılığında herhangi bir ücret ödemesi de yapılmadan tamamen angarya olarak bu görevlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca Rehber öğretmenler mesai saatleri dışında Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kurumlarda hükümlüye rehberlik etmek ve çocukların ifadesinin alınması işlerinde görevlendirilmektedir. Ancak uygulamaların zorunlu tutulmasının herhangi bir yasal dayanağı yoktur. Mesai saatleri içinde veya dışında resen öğretmenlere angarya görev verilmesi Anayasa’da yer alan angarya yasağına da aykırıdır.

Bu sebeple, angarya yasağına aykırı bir şekilde ders saatleri dışında bu tür faaliyetlerde görevlendirilen üyelerimizin isteklerine bağlı olarak 2023-2024 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar mesai saatleri içinde veya dışında resen öğretmenlere verilen angarya görevleri yerine getirmemelerine dair, Türk Eğitim-Sen Merkez Yönetim Kurulumuz 04.09.2023 tarihinde toplanarak karar vermiştir.

Mesai Saatleri Dışındaki Angarya Görevleri Yerine Getirmeme Eylem Kararı

Mesai Saatleri Dışı Angarya Görevlere Bireysel Başvuru Dilekçesi

 

ÖĞRENCİLERİN ÖZEL SERVİS VEYA TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA TAŞIMA SERVİSİ İLE GELDİKLERİ OKULLARDA NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERE SERVİSLERLE İLGİLİ ANGARYA GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEME EYLEM KARARI AÇIKLAMA

Öğrencilerin özel servis veya taşımalı eğitim kapsamında taşıma servisi ile geldikleri okullarda nöbetçi öğretmenlere ve görevlendirilen diğer öğretmenlere aracın plakasını, sürücüsünü ve aracı kontrol etme, öğrencileri indirme bindirme, emniyet kemerlerini kontrol etme, eksik öğrencileri kontrol etme, servis gelene kadar öğrencilerin başında bekleme, servisten gelen öğrencileri teslim alma gibi görevler verilmektedir. Nöbetçi öğretmenlere görev tanımlarının dışında olan bu görevlerin verilmesi, Anayasa’da yer alan angarya yasağına açıkça aykırıdır.

Bu nedenle Türk Eğitim-Sen Merkez Yönetim Kurulumuz 04.09.2023 tarihinde toplanarak; 2023-2024 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar angarya yasağına aykırı şekilde nöbetçi öğretmenin görevleri arasında sayılmayan ve nöbet süresi içinde yer almayan aracın plakasını, sürücüsünü ve aracı kontrol etme, öğrencileri indirme bindirme, ilgili yönetmelik hükmünde belirtilen sürenin üzerinde servis gelene kadar öğrencilerin başlarında bekleme gibi görevleri yerine getirmemelerine karar vermiştir.

Öğrencilerin Özel Servis veya Taşımalı Eğitim Kapsamında Taşıma Servisi İle Geldikleri Okullarda Nöbetçi Öğretmenlere Servislerle İlgili Angarya Görevleri Yerine Getirmeme Eylem Kararı

Taşımalı Eğitimde Angarya Servis Görevini Yerine Getirmeme Bireysel Başvuru Dilekçesi

 Tüm üyelerimiz sendikamızın aldığı bu kararları ilgi tutarak, eylem yapabilecektir. Sendikamızın hazırladığı dilekçeleri okul müdürlüklerine sunacak olan üyelerimize her türlü desteği vereceğiz. Şayet öğretmenler birlik olup, Türk Eğitim-Sen’in eylem kararlarına destek verirse, kar tanesi kartopuna dönüşecek, sesimiz çok güçlü çıkacak ve eylemlerimiz etkili olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

1 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ