tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

TÜRK EĞİTİM-SEN “İSTİKLAL YOLUNDA, SAMSUN’DAN İZMİR’E” ADIYLA MAKALE YAZMA YARIŞMASI DÜZENLİYOR.

tesakademi

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi, Ulu Önder Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve Türk Millî Mücadelesinin 100. yılı dolayısıyla “İstiklâl Yolunda, Samsun’dan İzmir’e” adıyla bir makale yazma yarışması düzenliyor.

Yarışmanın konusu “TÜRK MİLLİ MÜCADELESİ’Nİ ANLAMAK VE GELECEK NESİLLERE AKTARMAK” tır. Şanlı tarihimizin ve binlerce yıllık köklü geçmişimizin birikimlerinden oluşan kültürel değerlerimizin doğru bir şekilde öğretilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen yarışma; Ortaöğretim Öğrencileri Kategorisi, Yükseköğretim öğrencileri ( Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü ) Kategorisi ve Türk Eğitim -Sen ve Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların üyeleri Kategorisi olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecektir.
Yarışmacılar, edebi ya da fikri makale türünde eserler ile ya da akademik olmak üzere hazırlanmış makalelerle katılabilirler.

Yarışmaya katılacakların eserlerini ve kapalı zarflarını en son 29 Mart 2019 günü saat 17: 30’a kadar Türk Eğitim-Sen şube başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir. Şubelerimiz de teslim aldıkları eserleri kapalı zarflarla beraber en son 3 Nisan 2019 günü saat 17.00’ ye kadar Genel merkezimize gönderecektir. Seçici Kurul 6 Nisan 2019 tarihinde saat 10: 00’da Genel Merkez binamızda çalışmalarına başlayacak, ödüle değer eserleri belirleyecektir.

Yarışma hakkında detaylı bilgi ise şu şekildedir:

YARIŞMANIN ADI
“İstiklâl Yolunda, Samsun’dan İzmir’e”
YARIŞMANIN AMACI
Yokluk, imkânsızlık ve her türlü sıkıntıya rağmen milleti esaretin sınırından kurtaran topyekûn verilmiş bir mücadelenin adıdır Türk İstiklâl Harbi. Katledilmiş, cenazesi kaldırılıp toprağa verilmiş bir milletin yeniden diriliş destanıdır istiklâl mücadelesi. Türk milletine Sevr Antlaşması’yla dayatılan, onu esir ve sömürge yapma projesinin reddedilerek, ‘Misak-ı Millî’ beyannamesi uğrunda fidanların, çınarların “bir gül bahçesine girer gibi” ölümü hiçe sayarak “şu kara toprağa” girmesidir. Millî Mücadele, son on yılını savaş meydanlarında, yokluk içinde geçiren bir neslin; Türk Tarihi’nin en sancılı günlerinin yaşandığı bir dönemde Türk bağımsızlık savaşının önderi Mustafa Kemal Atatürk ve silâh arkadaşlarına gösterdiği tam bağlılık ve inançla kendisine çizilen kaderi reddederek kendi kaderini değiştirdiği bir başkaldırının adıdır.
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından şanlı tarihimizin ve binlerce yıllık köklü geçmişimizin birikimlerinden oluşan kültürel değerlerimizin doğru bir şekilde öğretilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve Türk Millî Mücadelesinin 100. yılı vesilesiyle makale yazma yarışması düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN KONUSU
“TÜRK MİLLİ MÜCADELESİ’Nİ ANLAMAK VE GELECEK NESİLLERE AKTARMAK”

ŞARTLAR
Yarışma üç kategoride yapılacaktır.
A-Ortaöğretim Öğrencileri Kategorisi
B-Yükseköğretim öğrencileri ( Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü ) Kategorisi
C-Türk Eğitim -Sen ve Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların üyeleri Kategorisi
Yarışmaya Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
Makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.
Yarışmaya en fazla iki makaleyle katılmak mümkündür.

Yarışmaya gönderilecek makaleler 6 nüsha olarak hazırlanmalıdır. Her eser kendi kategorisi içinde değerlendirileceği için, gönderilecek eserler mutlaka kapalı bir zarf veya paket içinde olacak şekilde hazırlanmalı, hazırlanan paketlerin üzerinde; silinmeyecek, yırtılmayacak şekilde yarışmacının yarışacağı kategori “ORTAÖĞRETİM”, “YÜKSEKÖĞRETİM”, “ÜYELER” şeklinde yazılmalıdır.
Yarışma katılımcıları eserlerine rumuz harici kendilerini tanıtan bir bilgi ve ad- soy ad yazmamalıdır. Yarışmacılar kendilerine en fazla 5 (beş) harf ve 3 (üç) rakamdan oluşan bir rumuz belirlemelidir. Yarışmacıların rumuzları yarışmaya katılan eserlerin her sayfasının arka yüzünde yer almalıdır. Yarışmaya katılanların kendileri için kullandığı rumuz, eserin adı, yarışmacının adı-soyadı, özgeçmişi, şube adı, kurumu, okulu, üniversitesi, adres ve telefonlarının yer aldığı bir form ile birlikte ayrı bir kapalı zarfta eser ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Kapalı zarfın üzerinde sadece yarışmacının yarışacağı kategori bilgisi ( Yarışmacı ORTAÖĞRETİM, YÜKSEKÖĞRETİM, ÜYELER kategorisinden hangisinde yarışacak ise o belirtilmelidir. ) ve rumuzu yer bulunmalıdır.

Yarışmaya katılan bütün eserlerin telif hakkı Türk Eğitim-Sen’e aittir.
Yarışmacılar, yarışmaya,

a) edebi ya da fikri makale türünde eserler ile,
b) akademik olmak üzere hazırlanmış makalelerle katılabilirler.
Akademik makalelerinde atıf yapacak yazarlar aşağıdaki kurallara riayet etmek zorundadır;
Yazılarında atıf yapacak yazarlar, metin içi atıf yöntemini kullanmalı (Yeşil 2016; 217). Açıklamalar dışında dipnot (metin altı) atıf yöntemi kullanılmayacaktır.

Makalenin sonuna, yaralanmış oldukları eserlerin künye bilgisini “kaynakça” başlığı altında aşağıda örnekleriyle anlatılan şekilde hazırlayarak, ekleyeceklerdir.

Örnek Kaynakça
a-Kitap:
Yazar, Kitap Adı, Yayınevi, Yayın Yeri ve Yılı.
Mehmet Yaşar Ertaş, Sultanın Ordusu, Yeditepe,2007.
b-Makale:
Yazar, “makale adı”, dergi adı, Cilt:, Sayı:, Yıl, sayfa.
Mehmet TOPAL, “II. Mustafa’nın Avusturya Seferlerinde Rusçuk Şehri ve Limanının Önemi”, Türklük Araştırmaları Dergisi, Sa.20, İstanbul 2008, ss.223-250.

c-İnternet Kaynakları:
Ross Anderson, Economic and Security Resource Page, http:/www.cl.cam.ac.uk/=rja4/econsec.html, (Erişim Tarihi: 12 Mayıs 2009)
Kaynak listesi, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Kaynak bildiriminde sıra; “yazar soyadı büyük harflerle, adının baş harfi büyük diğer harfleri küçük, eserin adı, basımevi, basım yeri, eserin yayın tarihi” olarak düzenlenmelidir. Dergi alıntılarında, cilt, sayı ve sayfa aralığı verilmelidir. Metin içinde verilmemiş kaynaklar bu listede gösterilmemelidir.
Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Makalelerin uzunluğu belirlenen formatta 5 sayfadan az, 12 sayfadan fazla olmamalıdır.
Makaleler “Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır.

Sayfa Düzeni: Alt: 6 cm, Üst: 5 cm, Sol: 4,5 cm, Sağ: 4 cm, Üst Bilgi: 4 cm ve Alt Bilgi: 5 cm, Yazı Tipi: Times New Roman, Punto:10,5, Satır Aralığı: Tek olarak ayarlanacaktır.

Paragraflarda başlangıç girintisi 1,25 olacak, paragraftan önce ve sonra ise 6nk boşluk bırakılacaktır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmayacaktır.

Makale başlığı kısa olmalı çalışmayı tam olarak yansıtmalıdır. Başlığın tamamı 12 punto büyük harfle, ortalanmış olarak ve koyu yazılmadır.
Şartnamede belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde seçici kurulun kararları geçerlidir.

TESLİM SÜRESİ
* Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından düzenlenen makale yarışması 29 Ekim 2018 tarihinde ilan edilecektir.
* Yarışmaya katılacakların eserlerini ve kapalı zarflarını en son 29 Mart 2019 günü saat 17: 30’a kadar Türk Eğitim-Sen şube başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.
* Şubelerin teslim aldıkları eserleri kapalı zarflarla beraber en son 3 Nisan 2019 günü saat 17.00’ ye kadar “ Talatpaşa Bulvarı 160/6 Cebeci-Çankaya/ANKARA” adresindeki Türk Eğitim Sen Genel Merkezi Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterliği’ne elden veya kargo yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

SEÇİCİ KURUL
Prof. Dr. Mustafa Turan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.
Doç. Dr. Fatih Sakallı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi.
Firdevs Işık, Türk Eğitim – Sen Merkez Kadın Komisyonu Başkanı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni.
Doç. Dr. Yılmaz YEŞİL, Gazi Üniversitesi, Türk Dili Bölüm Başkanlığı.
Dr. Sinan Demirtürk, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu ve Orta Asya Çalışmaları Merkezi.

DEĞERLENDİRME
Seçici Kurul 6 Nisan 2019 tarihinde saat 10: 00’da Genel Merkez binamızda çalışmalarına başlayacak, ödüle değer eserleri belirleyecektir.

ÖDÜLLER
A-Ortaöğretim Öğrencileri Kategorisi
         Birincilik ödülü, üç Cumhuriyet ( Ata ) Altını
         İkincilik ödülü, iki Cumhuriyet ( Ata ) Altını
         Üçüncülük ödülü, bir Cumhuriyet ( Ata ) Altını
B- Yükseköğretim Öğrencileri Kategorisi
          Birincilik ödülü, dört Cumhuriyet ( Ata ) Altını
          İkincilik ödülü, iki Cumhuriyet ( Ata ) Altını
          Üçüncülük ödülü, bir Cumhuriyet ( Ata ) Altını
C- Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların üyeleri Kategorisi
         Birincilik ödülü, beş Cumhuriyet ( Ata ) Altını
         İkincilik ödülü, üç Cumhuriyet ( Ata ) Altını
         Üçüncülük ödülü, iki Cumhuriyet ( Ata ) Altını
ÖDÜL TÖRENİ
Ödüller törenle verilecektir. Ödül töreninin tarihi ve yeri daha sonra sendikamızca duyurulacaktır.

109 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ