tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

TÜRK EĞİTİM-SEN 30. YILINDA “EĞİTİM ÇALIŞANLARININ HATIRALARINDA SENDİKAL MÜCADELEMİZ” KONULU ANI YARIŞMASI DÜZENLİYOR.

TÜRK EĞİTİM-SEN 30. YILINDA “EĞİTİM ÇALIŞANLARININ HATIRALARINDA SENDİKAL MÜCADELEMİZ” KONULU ANI YARIŞMASI DÜZENLİYOR.
tesakademi

Türk Eğitim Sen’in 30. Yılı Anısına “Eğitim Çalışanlarının Hatıralarında Sendikal Mücadelemiz” Anı Yarışması düzenlenecek.

Anı yarışmasıyla, Türk Eğitim Sen’in çözümüne öncülük etmiş olduğu sorunların tespiti ve sonuca ulaşmasına yönelik önemli fikirlerin doğuşunu, ülkemizdeki eğitim çalışanlarının sendikal mücadelesinde ilklerin ortaya çıkışını, Türk eğitimi ile ilgili sendikal kimlikle öne çıkarmış olduğumuz yaklaşımları içeren hatıralar bu yarışmanın konusudur. Anıların kaleme alınması, teşkilat mensuplarımızın, üyelerimizin ve gönüllülerimizin dimağından süzülen unutulmayan anların yarışma yoluyla toplanması neticesinde kalıcı bir eser ortaya çıkarılacaktır.

Geçmişten geleceğe biz olduğumuz 250 bin üyeli Türk Eğitim-Sen ailesinin; kıymetli anıları, eğitim çalışanlarının mesleki, sendikal duyguları ve hak arama mücadelesinde Türk Eğitim Sen’i içeren hatırlar ile unutulmayan anların geleceğe taşınması bu yarışmanın en önemli amacıdır.

Üyelerimiz arasında düzenlenecek olan yarışmaya en fazla üç anıyla katılmak mümkün olacaktır. Yarışmaya eser göndermek isteyen katılımcıların 15 Mayıs 2022 tarihi saat 24:00’e kadar eserlerini www.tesyarisma.org adresi üzerinden yüklemesi gerekmektedir. Yarışmanın detayları şu şekildedir:

Türk Eğitim Sen’in 30. Yılı Anısına

“Eğitim Çalışanlarının Hatıralarında Sendikal Mücadelemiz”

Anı Yarışması Şartnamesi

YARIŞMANIN KONUSU: Vefalı üyelerinin omuzlarında yükselmiş büyük bir mücadeleyle bu günlere gelmiştir Türk Eğitim Sen. Emek ve ülke için ortaya konan gayretlerin, vücuda getirdiği Türk Eğitim Sen, kuruluşunun 30. yılını idrak etmektedir. Sendikal mücadelenin yüz akı olan sendikamız; dostluğun, kardeşliğin, hak mücadelesinin, büyük ve müreffeh Türkiye idealinin otuz yıla yayılmış hikâyesidir. Kurucuları, üyeleri, temsilcileri ve yöneticileriyle samimiyet ve mücadele azmini yansıtan acı tatlı binlerce hatıra, sendikal mücadele tarihimizin en kıymetli sayfalarına; hüzün, tebessüm, keder, inanç, azim ve onur sözcükleriyle yazılmıştır.

Türk Eğitim Sen’in çözümüne öncülük etmiş olduğu sorunların tespiti ve sonuca ulaşmasına yönelik önemli fikirlerin doğuşunu, ülkemizdeki eğitim çalışanlarının sendikal mücadelesinde ilklerin ortaya çıkışını, Türk eğitimi ile ilgili sendikal kimlikle öne çıkarmış olduğumuz yaklaşımları içeren hatıralar bu yarışmanın konusudur. Anıların kaleme alınması, teşkilat mensuplarımızın, üyelerimizin ve gönüllülerimizin dimağından süzülen unutulmayan anların yarışma yoluyla toplanması neticesinde kalıcı bir eser ortaya çıkarılacaktır. Türk Eğitim Sen’in tarihinde müstesna bir yer edinecek bu eser ile nerden geldiğimizi nasıl bu günleri elde ettiğimizi gelecek nesillere taşımak bizim için büyük bir onur olacaktır.

YARIŞMANIN AMACI:

Türkiye’nin en etkili sendikası Türk Eğitim Sen; eğitim çalışanlarının sorun ve taleplerine çözüm üretirken, muhataplarına öneri sunarken; üyesinden, iş yeri temsilcisine, ilçe başkanından, şube yöneticisine, şube başkanından, genel merkez yöneticisine ve genel başkanına kadar öz verili gayretlerin neticesinde, otuzuncu yılını kutlamanın haklı gururunu yaşıyor.

Sendikal mücadelede “Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız..!” şiarıyla hareket eden Türk Eğitim Sen’in yılmaz üyeleri ve yöneticileri bu süreçte de tebessüm ve özlemle hatırlanacak, sendikamızın tarihine ışık tutacağına inandığımız anıları da dimağlarında taşımaktadır.

Sendikamız, henüz yasal bir alt yapıya kavuşmamışken, üyelerimizin sınırlı imkânlar ile başlatmış oldukları mücadele, destansı bir azim ve emek ile bu günlere gelmiştir.

Birlikte yürünülen yollar, miting meydanlarında ki ortak heyecanlar, paylaşılan simitler, geleceğe dair umutlar unutulamayacak şanlı bir maziyi inşa etmiştir. İşte bu sürecin unutulmaması hüzünleri ve mutlulukları içerisinde barındıran samimi hatıraların kayıtlara geçmesi sendikamızın tarihi ve kurumsal kimliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Geçmişten geleceğe biz olduğumuz 250 bin üyeli Türk Eğitim-Sen ailesinin; kıymetli anıları, eğitim çalışanlarının mesleki, sendikal duyguları ve hak arama mücadelesinde Türk Eğitim Sen’i içeren hatırlar ile unutulmayan anların  geleceğe taşınması bu yarışmanın en önemli amacıdır.

Bu yarışma sayesinde, sendikal mücadeleye dair Türk Eğitim Sen’in sözlü tarihinin yanında, Türk memur sendikacılığının, eğitim çalışanlarının hak arama mücadelesinin son 30 yılı hakkında da önemli bir terkip ortaya konulması da amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN ŞARTLARI

 • Yarışma Üyeler arasında düzenlenecektir. Yarışmaya Türk Eğitim-Sen üyeleri ve emeklileri katılabilirler.
 • Yarışmaya Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
 • Anılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmada dereceye girmemiş ve ödül almamış olmalıdır.
 • Yarışmaya en fazla üç (3) anıyla katılmak mümkündür.
 • Yarışmaya eser gönderebilmek için www.tesyarisma.org adresinden kayıt olmak, kaydın cep telefonuna ya da elektronik posta adresine gelecek kodun ilgili alana girilmesi ile onay verilerek doğrulanması gereklidir.
 • Kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm tedbirler alınacak olup, yarışma süreci bittikten sonra sisteme girilen bilgiler resen imha edilecektir.
 • Kayıt olurken eser sahibi mutlaka kendisine bir rumuz belirlemelidir. En fazla 5 (beş) harf ve 3 (üç) rakamdan oluşan bir rumuz kullanılacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler; sağ, sol ve sayfa altında 2,5 cm sayfa üstünde de 3 cm boşluk bırakılarak Word ortamında yazılmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek Anılar A4 sayfasında, Arial 12 punto, 1,5 satır aralığı ile bilgisayarda yazılacaktır ve beş (5) sayfayı geçmeyecektir.
 • Her anıda mutlaka metinde anlatılan duygu ve düşünceye uygun bir başlık olmalıdır.
 • Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin kullanım hakkı kendilerinde olmak ve kendilerinden izin almak şartıyla Türk Eğitim-Sen tarafından yayın organlarında yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. Bunun için yarışmaya eser gönderilirken yayın izin formunun onaylanması gerekmektedir.
 • Şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Seçici Kurul kararları geçerlidir.
 • Yarışmaya katılan eserlerden uygun görülenler ile dereceye giren metinler Türk Eğitim-Sen tarafından kitap olarak bastırılacaktır.
 • Yarışmaya katılan eser sahipleri bu hükümleri peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

YARIŞMAYA SON KATILIM SÜRESİ

Yarışmaya eser göndermek isteyen katılımcıların 15 Mayıs 2022 tarihi saat 24:00’e kadar eserlerini www.tesyarisma.org adresi üzerinden yüklemesi gerekmektedir. Yarışma süresi ile ilgili her değişiklik yapma yetkisi Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’ne aittir.

DEĞERLENDİRME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Seçici Kurul 16 Mayıs 2022 tarihinde saat 10.00’da çalışmalarına başlayacak, rumuz, eser başlığı ve eserin kendisinin bilgilerine ulaşabildikleri bir sistem üzerinden anıları değerlendirecek; değerlendirmenin bitmesinin ardından puan sıralamasına göre ödüle değer eserleri belirleyecektir. 15 Haziran 2022 tarihinde sonuçlar ilan edilecektir.

Şartnameye Uygunluk    :Temel kriterlere uygun olmayan Anılar değerlendirmeye alınmadan elenecektir.

Türkçeyi Kullanma                                     : 10 Puan

Çağrışım Değeri                                          : 15 Puan

Ahenk Değeri                                              : 15 Puan

Bütünlük                                                      : 15 Puan

Sözcük Uyumu                                           : 15 Puan

Başlık Uyumu                                             : 10 Puan

Yazım ve Noktalama                                  : 10 Puan

Makul Ölçülerde Duygu ve Anlamı             : 10 Puan

İfade Edebilmek

Toplam                                                        :100 Puan

Değerlendirme sonucunda en yüksek puanlı eserden başlanarak sıralama belirlenecektir. Aynı puanlı şiirlerin olması durumunda Jüri bu şiirler arasında ikinci bir değerlendirme yapacak, gerektiğinde mansiyon veya jüri özel ödülü gibi ödüller verme yoluna gidebilecektir.

SEÇİCİ KURUL

Firdevs IŞIK – Merkez Kadın Komisyonları Başkanı, Emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Prof. Dr. Fatih SAKALLI-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Ünsal Yılmaz YEŞİLDAL Akdeniz Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Zeki GÜREL– Gazi Üniversitesi, Türkçe Eğitimi ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

(Seçici Kurul üyelerinin isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.)

ÖDÜLLER

Birincilik ödülü: 15 Bin TL

İkincilik ödülü: 10 Bin TL

Üçüncülük ödülü: 5 Bin TL

ÖDÜL TÖRENİ

Ödüllerin törenle verilmesi planlanmaktadır. Ödül töreninin tarihi ve yeri daha sonra sendikamızca duyurulacaktır. Dereceye giren ve engelli olan katılımcıların ödül törenine katılımı için her türlü tedbir alınacaktır. Ödül törenine katılacak olanların yol ve konaklama ücreti sendikamız tarafından karşılanacaktır. Ancak Covid-19 Küresel salgını sebebiyle tören yapma imkânı olmaz ise dereceye giren yarışmacılara ödülleri ayrı ayrı takdim edilecektir.

1 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ