tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

TÜRK EĞİTİM-SEN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK EĞİTİM-SEN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI
tesakademi

GEYLAN: “EĞİTİMDE S.O.S: ŞİDDET ARTIYOR”
Türk Eğitim-Sen 07-18 Kasım 2019 tarihleri arasında öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını ve mesleki sorunlarını tespit etmek amacıyla bir anket çalışması yaptı. Türk Eğitim-Sen internet sitesi dahil 8 ayrı sitede yayınlanan ankete 6 bin 728 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 34.3’ü lisede, yüzde 32.4’ü ilkokulda, yüzde 29.4’ü ortaokulda, yüzde 2.2’si yaygın eğitim kurumlarında, yüzde 1.7’si de bağımsız anaokulunda görev yapıyor. Ankete katılanların yüzde 80.1’i öğretmen, yüzde 10.7’si müdür yardımcısı, yüzde 7.4’ü müdür. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı yüzde 1.8.
Anketin bazı çarpıcı sonuçlarına gelince:
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 48.7’Sİ MESLEK HAYATINDA BİR YA DA DAHA FAZLA SAYIDA ŞİDDETE MARUZ KALDIĞINI BELİRTİYOR.
Ankete katılanların yüzde 56.9’u okulda kendini güvende hissetmiyor.
“Meslek hayatınızda öğrenci/veli şiddetine (fiziksel, sözlü, psikolojik, cinsel şiddet) maruz kaldınız mı?” sorusuna ankete katılanların;
yüzde 36.7’si 1-3 kez,
yüzde 5.6’sı 4-6 kez,
yüzde 6.4’ü 7 kez ve üzeri derken;
“Hiç kalmadım” diyenlerin oranı yüzde 51.3’tür.
Şiddete maruz kalanlara şiddetin nerede gerçekleştiğini sorduk. Buna göre;
yüzde 30.6’sı okul koridorunda,
yüzde 21’i okul bahçesinde,
yüzde 18.9’u öğretmenler odasında/müdür odasında,
yüzde 16.8’i sınıfta,
yüzde 12.7’si okul dışında cevabını verdi.
Şiddete maruz kalanların sadece 14.4’ü şikayetçi olurken, yüzde 85.6’sı şikayetçi olmamış. Şiddete maruz kalıp, şikayetçi olmayanların;
yüzde 45.7’si “Özür diledikleri için şikayetçi olmadım” derken,
yüzde 27.3’ü “Şikayetçi olmamam yönünde telkinler aldığım için şikayetçi olmadım”,
yüzde 12.6’sı “Korktuğum için şikayetçi olmadım” dedi.
“Şiddeti artıran en önemli etken nedir?” sorusunda ankete katılanların;
yüzde 57.2’si “Siyasetçi ya da toplumda göz önünde kişilerin öğretmenlerin itibarını azaltıcı söylemleri”,
yüzde 26.4’ü “Önleyici ve caydırıcı müeyyideler getirilmemesi”,
yüzde 7.3’ü “Disiplin yönetmeliklerinin yetersizliği”,
yüzde 4.3’ü “Televizyonda şiddet içeren dizi ve programlar”,
yüzde 2.7’si “Şiddet uygulayanların sağlıklı ruh haline sahip olmamaları” derken,
yüzde 2.1’i de diğer seçeneğini işaretlemiştir.
Ankete katılanların;
yüzde 50.9’u önleyici ve caydırıcı müeyyideler içeren yasa çıkarılmasının öğretmenlere yönelik şiddeti engelleyebileceğini düşünürken,
yüzde 37.3’ü kısmen,
yüzde 11.8’i hayır cevabı vermiştir.
ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 94.1’İ MESLEĞİ NEDENİYLE YIPRANDIĞINI İFADE EDİYOR.
Ankete katılanların yüzde 94.1’i mesleği nedeniyle yıprandığını belirtiyor.
Mesleği nedeniyle yıprandığını belirtenlere “Sizi en çok yıpratan husus nedir?” diye sorduk. Buna göre ilk üç sırada;
yüzde 32.3 ile “Ekonomik ve sosyal sorunlar, özlük hakların iyileştirilememesi”,
yüzde 21.8 ile “Yandaş kayırmacılık, kadrolaşma ve haksız uygulamalar”,
yüzde 13.5 ile “Olumsuz çalışma koşulları” cevabı yer almıştır.
ANKETE KATILANLARIN SADECE YÜZDE 8.4’ÜNÜN MESLEK HASTALIĞI YOK. MESLEK HASTALIĞI OLDUĞUNU BELİRTENLERİN YÜZDE 11.9’U PSİKOLOJİK SORUNLAR/SİNİRLİ OLMA DURUMUNDAN MUZDARİP.
“Meslek hastalıklarından en çok hangisini yaşıyorsunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 8.4’ü “Meslek hastalığım yok” demiştir. Bu soruda ilk 5 sırada yer alan rahatsızlıklar ise;
yüzde 32.5 ile “Bronşit/faranjit/larenjit/ses teli hastalıkları”,
yüzde 23.6 ile “Ayak, bel ve eklem ağrısı”,
yüzde 11.9 ile “Psikolojik sorunlar/ sinirli olma durumu”,
yüzde 9.2 ile “Bel/boyun fıtığı”,
yüzde 7.4 ile “Baş ağrısı/migren” dir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 30.8’İNİN KREDİ KARTIYLA YAPTIĞI HARCAMALAR MAAŞININ DÖRTTE İKİSİNE DENK GELİYOR.
Ankete katılanların yüzde 44.7’sinin aylık mutfak masrafı 1.501 TL ve üzerindedir.
Ankete katılanların;
yüzde 19.6’sı kredi kartıyla yaptığı harcamaların dörtte birine,
yüzde 30.8’i maaşının dörtte ikisine,
yüzde 25.8’i dörtte üçüne,
yüzde 15.8’i de tamamına tekabül ettiğini söylerken;
yüzde 8’i kredi kartı kullanmadığını belirtmiştir.
Ankete katılanların yüzde 42.9’u her ay kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini belirtiyor.
Ankete katılanların yüzde 62.8’inin banka kredisi borcu var. Banka kredisi borcu olduğunu bildirenlerin yüzde 14.4’ünün 101.000 TL’den fazla borcu var.
“Borçlarınızı ödemek için nasıl bir yol izliyorsunuz?” sorusuna ankete katılanların;
yüzde 22.2’si “Hiçbir borcum yok” derken;
yüzde 36.2’si kredi çektiğini,
yüzde 14.9’u aile ve arkadaş çevresinden borç aldığını,
yüzde 7.6’sı ek iş yaptığını,
yüzde 5.1’i borcunu ödeyemediğini,
yüzde 0.4’ü tefeciden borç aldığını belirtti.
Diğer seçeneğini işaretleyenlerin oranı ise yüzde 13.6’dır.
Ankete katılanların;
yüzde 67.2’si birikim yapamadığını,
yüzde 18.9’u yüzde 10’dan az,
yüzde 10.6’sı yüzde 11-30,
yüzde 2.6’sı yüzde 31-50 arası,
yüzde 0.7’si de yüzde 51’den fazla birikim yaptığını ifade etmiştir.
Ankete katılanların yüzde 95.4’ü toplu sözleşmede yapılan zam oranlarının ekonomik kayıplarını telafi etmeyeceği görüşündedir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 92.8’İ PROJE OKULLARINDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN ATAMASININ BAKAN ONAYI İLE YAPILMASINI DOĞRU BULMUYOR.
Ankete katılanların yüzde 92.8’i proje okullarında yönetici ve öğretmen atamasının bir kriter ve şarta bağlı olmaksızın Milli Eğitim Bakanı’nın onayı ile yapılmasını doğru bulmadığını belirtiyor. Doğru bulmayanlara bunun nedenini sorduk. Buna göre;
yüzde 73.1’i “Adam kayırmacılık ve siyasal/sendikal yapılanmalar ön plana çıkmaktadır” derken,
yüzde 13.5’i “Öğretmen seçiminde mesleki yeterlilik dikkate alınmamaktadır”,
yüzde 11.2’si “Kritere bağlı olmadan görevlendirilen yönetici ve öğretmenler nedeniyle öğrencilerin başarısı düşmektedir” dedi.
Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı ise yüzde 2.2’dir.
Ankete katılanların yüzde 84.6’sı iş güvencelerinin tehdit altında olduğunu düşünüyor.
Ankete katılanların;
yüzde 62.5’i Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılacağını düşünmezken,
yüzde 37.5’i çıkarılacağını düşünmektedir.
Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılacağını düşünenlere, “En çok hangi düzenlemeye yer verilmesini istersiniz?” sorusunu yönelttik. Buna göre ilk iki sırada;
yüzde 61.5 ile “Öğretmenlerin itibarlarını artırıcı düzenlemelere”,
yüzde 29.3 ile “Ek gösterge ve yıpranma payı verilmesine” cevabı yer almıştır.
Ankete katılanların yüzde 90.5’i ücretli öğretmenliğin kaldırılmasını istiyor.
Ankete katılanların yüzde 88’i sözleşmeli öğretmen istihdamını doğru bulmuyor.
EMEKLİLİĞİ HAK EDENLERİN YÜZDE 81’İ EMEKLİ OLMAYI DÜŞÜNMÜYOR. BUNUN EN BÜYÜK NEDENİ İSE EKONOMİK.
Ankete katılanların yüzde 22.2’si emekliliği hak ettiğini söylüyor.
Emekliliği hak edenlerin yüzde 81’i emekli olmayı düşünmüyor. Emekli olmayı neden düşünmediklerini sorduğumuzda ilk üç sırada;
yüzde 51.4 ile “Emekli maaşı ile geçinmem zor”,
yüzde 16.4 ile “Ek göstergenin 3600’e çıkarılmasını bekliyorum”,
yüzde 16.3 ile “Çocuklarımın eğitimi devam ediyor” cevabı yer almıştır.
ÖĞRETMENLERİN 24 KASIM’DAKİ EN BÜYÜK BEKLENTİSİ BAKAN’IN YANDAŞ KAYIRMAYA SON VERMESİ
“Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğretmenlerin en çok hangi sorununa çözüm getirmesini istersiniz?” sorusuna ankete katılanların
yüzde 38.2’si “Yandaş kayırma ve kadrolaşmaya son vermesi”,
yüzde 34.4’ü “Ücretlerde düzenleme yapması”,
yüzde 8.8’i “Öğretmenlerin sadece kadrolu olarak ve KPSS puan üstünlüğüne göre atanmasının sağlanması”,
yüzde 7.7’si “Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik çalışma yapması”,
yüzde 3.7’si “Öğretmen atama sayısını artırmasını, derslik açığını gidermesi”,
yüzde 3.4’ü de “Öğretmenlerin eş durumu mağduriyetlerinin çözülmesi” cevabını vermiştir.
Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı yüzde 3.8’dir.
Ankete katılanların yüzde 41.7’si Türkiye’nin en büyük sorunu, “Ekonomik sorunlar/işsizlik” diyor.
Anket sonuçlarını değerlendiren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öncelikle ülkemizin kurucusu ve başöğretmenimiz Atatürk’ü rahmet ve minnetle andı. 24 Kasım’ın Atatürk’ün “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanını kabul ettiği gün olduğuna vurgu yapan Geylan, “Bu nedenledir ki, 24 Kasım bizim için çok özeldir ve gururla kutladığımız bir gündür. İlim ve irfanı önceleyen, eğitimin bir milletin kalkınmasının temelini oluşturduğuna inanan, eğitime yatırım yapan ve yeni nesli bizlere emanet eden Atamıza ne kadar teşekkür etsek azdır. O’nun aydınlattığı yolda, emanetlerine sahip çıkarak ilerlemeye devam edeceğiz” dedi. Öğretmenlerimizin fedakârca, canla başla çalıştığını görev yaptığını ifade eden Geylan, buna rağmen eğitim çalışanlarının veli ve öğrenciler tarafından şiddete maruz kaldıklarına, hatta hayatlarını kaybettiğine dikkat çekti. Geylan, Gebze’de öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenimiz Necmettin Kuyucu davasının ilk duruşmasının 22 Kasım’da yani bugün görüldüğünü bildirerek, sendikamızın bu davaya müdahil olduğunu bildirdi. Öğrenci ya da veli tarafından şiddete uğraması sonucu hayatını kaybeden öğretmenlerimizin acısını yüreklerinde taşıdıklarını bildiren Geylan, “Türk Ceza Kanunu’nun 112’inci maddesinde düzenleme yapılmalı, şiddeti önleyici tedbirler ve caydırıcı müeyyidelerin getirilmesi sağlanarak eğitim çalışanlarının güvenlik içinde çalışması yasal koruma altına alınmalıdır. Ayrıca bu düzenlemeyle, eğitimcilere şiddet uygulandığında bir şikâyete bağlı kalmaksızın, fail hakkında kamu davası açılması ve en ağır cezai müeyyidelerin uygulanmasını talep ediyoruz. Konuyla ilgili kanun teklifi hazırlayarak TBMM’ye ilettik. Sayın Cumhurbaşkanı’ndan da eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için destek bekliyoruz” dedi. Öte yandan eğitimin en büyük sorunlarından birinin yandaş kayırmacılık olduğuna dikkat çeken Geylan, “Öğretmenlerimiz ehliyetsiz ve liyakatsiz insanların iş başına getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyor. Nitekim anket çalışmasında da bunu net olarak görebiliyoruz. Talebimiz, MEB’in adaletli ve liyakate dayanan hem yönetici hem de öğretmen atama sistemi ihdas etmesidir. Eğitimin her alanında mülakata son verilmeli, bilgi ve donanım sahibi insanlar görev yapmalıdır. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan beklentimiz; anket sonuçlarından da görüleceği üzere yıprandığını belirten öğretmenlerimize kulak vermesi ve bu yıpranmanın gerekçelerini göz önüne alarak, gerekli düzenlemeleri yapmasıdır. Anketimizde görüldüğü gibi ek gösterge 3600’e çıkarılmadığı için emekli olmayan öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Ek gösterge sözünün 1.5 yıl geçmesine rağmen hala yerine getirilmemiş olması kabul edilemez. 24 Kasım’da bu sözün yerine getirilmesini istiyoruz. Bu vesileyle Türk Eğitim-Sen olarak ülkemizin kurucusu, başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle yad ederken, teröre kurban verdiğimiz Neşe Alten, Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve daha nice şehit öğretmenimizi de rahmetle anıyoruz. Eğitimin kilometre taşı olan, hayatını mesleğine adayan, cefakârca görev yapan, aklı ve bilimi kılavuzu yapan öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Umuyoruz ki, 24 Kasım’lar öğretmen sorunlarının tartışıldığı gün olmaktan çıkar ve öğretmenlerimiz tarafından büyük bir coşkuyla kutlanan gün haline gelir ” diye konuştu.

ANKETİN TAMAMI AŞAĞIDADIR.
TÜRK EĞİTİM-SEN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI.
Türk Eğitim-Sen 07-18 Kasım 2019 tarihleri arasında öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını ve mesleki sorunlarını tespit etmek amacıyla bir anket çalışması yaptı. Türk Eğitim-Sen internet sitesi dahil 8 ayrı sitede yayınlanan ankete 6 bin 728 kişi katıldı.
Ankete katılanların yüzde 34.3’ü lisede, yüzde 32.4’ü ilkokulda, yüzde 29.4’ü ortaokulda, yüzde 2.2’si yaygın eğitim kurumlarında, yüzde 1.7’si de bağımsız anaokulunda görev yapıyor.
Ankete katılanların yüzde 80.1’i öğretmen, yüzde 10.7’si müdür yardımcısı, yüzde 7.4’ü müdür. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı yüzde 1.8.
Ankete katılanların yüzde 38.6’sı 21 yıl ve üzeri görev yaparken, yüzde 17.8’i 11-15 yıl, yüzde 17.7’si 16-20 yıl, yüzde 16.1’i 6-10 yıl, yüzde 9.8’i de 0-5 yıl arasında görev yapmaktadır.
Ankete katılanların yüzde 15.8’i yüksek lisans/doktora yaptığını ifade erken, 84.2’si yapmadığını belirtti.
Ankete katılanların aylık kazancına gelince; 9.2’si 3.800-4.000 TL, yüzde 10.3’ü 4.001-4.200 TL, yüzde 9.8’i 4.201-4.400 TL, yüzde 9.2’si 4.401-4.500 TL, yüzde 11.6’sı 4.501-4.700 TL, yüzde 21.6’sı 4.701-5.000 TL, yüzde 28.3’i de 5.001 TL ve üzeri cevabını vermiştir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 30.8’İNİN KREDİ KARTIYLA YAPTIĞI HARCAMALAR MAAŞININ DÖRTTE İKİSİNE DENK GELİYOR.
Ankete katılanların aylık mutfak masrafı yüzde 8.9’unun da 300-700 TL, yüzde 19.5’inin 701-1.100 TL, yüzde 26.9’unun 1.101-1.500 TL, yüzde 44.7’sinin 1.501 TL ve üzeridir.
Ankete katılanların yüzde 19.6’sı kredi kartıyla yaptığı harcamaların dörtte birine, yüzde 30.8’i maaşının dörtte ikisine, yüzde 25.8’i dörtte üçüne, yüzde 15.8’i de tamamına tekabül ettiğini söylerken; yüzde 8’i kredi kartı kullanmadığını belirtmiştir.
ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 42.9’U HER AY KREDİ KARTI BORCUNUN TAMAMINI ÖDEYEMİYOR.
Ankete katılanların yüzde 42.9’u her ay kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini, yüzde 57.1’i ödeyebildiğini belirtti.
Ankete katılanların yüzde 37.2’si banka kredisi borcu olmadığını söylerken; yüzde 6.8’i 1.000-5.000 TL, yüzde 3.8’i 5.001-10.000 TL, yüzde 6’sı da 10.001-20.000 TL, yüzde 7.3’ü 20.001-30.000 TL, yüzde 10.8’i 30.001-50.000 TL, yüzde 13.7’si 50.001-100.000 TL, yüzde 14.4’ü 101.000 TL’den fazla borcu olduğunu bildirdi.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 67.2’Sİ BİRİKİM YAPAMIYOR.
Ankete katılan öğretmenlere aylık ortalama gelirinden birikim yapıp yapamadıklarını sorduk. Buna göre; yüzde 67.2’si birikim yapamadığını, yüzde 18.9’u yüzde 10’dan az, yüzde 10.6’sı yüzde 11-30, yüzde 2.6’sı yüzde 31-50 arası, yüzde 0.7’si de yüzde 51’den fazla birikim yaptığını ifade etmiştir.
ANKETE KATILANLARIN SADECE YÜZDE 22.2’SİNİN HİÇBİR BORCU YOK. BORCU OLANLARIN DA YÜZDE 36.2’Sİ KREDİ ÇEKEREK, YÜZDE 7.6’SI EK İŞ YAPARAK, 0.4’Ü TEFECİDEN BORÇ ALARAK BORCUNU KAPATIYOR.
Ankete katılanlara “Borçlarınızı ödemek için nasıl bir yol izliyorsunuz?” sorusunu yönelttik. Buna göre yüzde 22.2’si hiçbir borcum yok derken; yüzde 36.2’si kredi çektiğini, yüzde 14.9’u aile ve arkadaş çevresinden borç aldığını, yüzde 7.6’sı ek iş yaptığını, yüzde 5.1’i borcunu ödeyemediğini, yüzde 0.4’ü tefeciden borç aldığını, belirtti. Diğer seçeneğini işaretleyenlerin oranı ise yüzde 13.6’dır.
Ankete katılanların yüzde 91.8’i gelecek bir yıl içinde altın/döviz fiyatlarında yükseliş olacağını, yüzde 6.8’i değişiklik olmayacağını, yüzde 1.4’ü de düşeceğini söyledi.
ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 49.2’Sİ EN ÇOK GIDA ÜRÜNLERİNE YAPILAN ZAMDAN ETKİLENMİŞ.
Ankete katılanların yüzde 49.2’si gıda ürünlerine yapılan zamdan, yüzde 36.5’i elektrik/su/doğalgaza yapılan zamdan, yüzde 11.8’i benzin/mazota yapılan zamdan, yüzde 0.4’ü kırtasiye ürünlerine yapılan zamdan etkilenirken, diğer seçeneğini işaretleyenlerin oranı yüzde 2.1’dir.
Ankete katılanların yüzde 38.6’sı ev sahibi olmadığını, yüzde 61.4’ü ev sahibi olduğunu bildirdi. Ev sahibi olmayanların yüzde 16.5’i önümüzdeki bir yıl içinde ev almayı planlıyor. Ev almayı planlayanların büyük çoğunluğu yüzde 63.5’i banka kredisiyle ev alacağını ifade ederken, yüzde 5.7’si ailemin yardımıyla, yüzde 4.4’ü birikmiş parasıyla ev alacağını söyledi. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı ise yüzde 26.4’tür.
Ankete katılanların yüzde 79.6’sının arabası var iken, arabası olanların yüzde 38.3’ü işe arabasıyla gitmediğini kaydetti. İşe arabasıyla gitmeyenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre yüzde 44.8’i benzin/mazot çok pahalandığı için işe arabayla gitmediğini bildirdi. Öte yandan işe arabayla gitmeyenler arasında “işim ile evim arasındaki mesafe yakın” diyenlerin oranı yüzde 27.5, toplu taşımayı tercih ettiğini söyleyenlerin oranı da yüzde 17, servis kullananların oranı yüzde 10.7’dir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 95.4’Ü TOPLU SÖZLEŞMEDE YAPILAN ZAM ORANLARININ KAYIPLARINI TELAFİ ETMEYECEĞİ GÖRÜŞÜNDE.
Ankete katılanların yüzde 95.4’ü toplu sözleşmede yapılan zam oranlarının ekonomik kayıplarını telafi etmeyeceğini, yüzde 3.9’u kısmen telafi edeceğini, yüzde 0.7’si de telafi edeceğini söylüyor. Ekonomik kayıplarını telafi etmeyeceğini söyleyenlere “Bunun sorumlusu kimdir?” diye sorduk. Buna göre yüzde 48.4’ü yetkili konfederasyon, yüzde 41.3’ü hükümet, yüzde 8.9’u Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, yüzde 1.4’ü de yetkili konfederasyon dışındaki konfederasyonlar cevabını vermiştir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 56.9’U KENDİNİ OKULDA GÜVENDE HİSSETMEZKEN, YÜZDE 48.7’Sİ MESLEK HAYATINDA BİR YA DA DAHA FAZLA SAYIDA ŞİDDETE MARUZ KALDIĞINI BELİRTİYOR.
Ankete katılanların yüzde 56.9’u okulda kendini güvende hissetmediğini, yüzde 43.1’i güvende hissettiğini söyledi. “Meslek hayatınızda öğrenci/veli şiddetine (fiziksel, sözlü, psikolojik, cinsel şiddet) maruz kaldınız mı?” sorusuna ankete katılanların yüzde 36.7’si 1-3 kez, yüzde 5.6’sı 4-6 kez, yüzde 6.4’ü 7 kez ve üzeri derken, “Hiç kalmadım” diyenlerin oranı yüzde 51.3.
Şiddete maruz kalanlara şiddetin nerede gerçekleştiğini sorduk. Buna göre yüzde 30.6’sı okul koridorunda, yüzde 21’i okul bahçesinde, yüzde 18.9’u öğretmenler odasında/müdür odasında, yüzde 16.8’i sınıfta, yüzde 12.7’si okul dışında cevabını verdi.
ANKETE KATILARAK ŞİDDETE MARUZ KALDIĞINI İFADE EDENLERİN SADECE 14.4’Ü ŞİKAYETÇİ OLMUŞ.
Şiddete maruz kalanlara şikâyetçi olup olmadıklarını sorduk. Buna göre yüzde 45.7’si özür diledikleri için şikayetçi olmadım derken, yüzde 27.3’ü şikayetçi olmamam yönünde telkinler aldığım için şikayetçi olmadım, yüzde 12.6’sı korktuğum için şikayetçi olmadım dedi. Şikayetçi olanların oranı ise yüzde 14.4’tür.
Ankete katılanlara “Şiddeti artıran en önemli etken nedir?” sorusunu yönelttik. Buna göre yüzde 57.2’si siyasetçi ya da toplumda göz önünde kişilerin öğretmenleri itibarını azaltıcı söylemleri, yüzde 26.4’ü önleyici ve caydırıcı müeyyideler getirilmemesi, yüzde 7.3’ü disiplin yönetmeliklerinin yetersizliği, yüzde 4.3’ü televizyonda şiddet içeren dizi ve programlar, yüzde 2.7’si şiddet uygulayanların sağlıklı ruh haline sahip olmamaları derken, yüzde 2.1’i de diğer seçeneğini işaretlemiştir.
Ankete katılanların yüzde 50.9’u önleyici ve caydırıcı müeyyideler içeren yasa çıkarılmasının öğretmenlere yönelik şiddeti engelleyebileceğini düşünürken; yüzde 37.3’ü kısmen, yüzde 11.8’i hayır cevabı vermiştir.
ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 62.5’İ ÖĞRETMENLİK KANUNU ÇIKARILACAĞINI DÜŞÜNMÜYOR.
Ankete katılanların yüzde 62.5’i Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılacağını düşünmezken, yüzde 37.5’i çıkarılacağını düşünmektedir.
Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılacağını düşünenlere “En çok hangi düzenlemeye yer verilmesini istersiniz?” sorusunu yönelttik. Buna göre yüzde 61.5’i öğretmenlerin itibarlarını artırıcı düzenlemelere, yüzde 29.3’ü ek gösterge ve yıpranma payı verilmesine, yüzde 5.9’u öğretmene yönelik şiddete ceza getiren maddelere derken, yüzde 3.3’ü de diğer seçeneğini işaretlemiştir.
EMEKLİLİĞİ HAK EDENLERİN YÜZDE 81’İ EMEKLİ OLMAYI DÜŞÜNMÜYOR. BUNUN EN BÜYÜK NEDENİ İSE EKONOMİK.
Ankete katılanların yüzde 22.2’si emekliliği hak ettiğini, yüzde 77.8’i emekliliği hak etmediğini söyledi. Emekliliği hak edenlerin yüzde 81’i emekli olmayı düşünmediğini ifade etti. Emekli olmayı neden düşünmediklerini sorduğumuzda yüzde 51.4’ü emekli maaşı ile geçinmem zor, yüzde 16.4’ü ek göstergenin 3600’e çıkarılmasını bekliyorum, yüzde 16.3’ü çocuklarımın eğitimi devam ediyor, yüzde 6.9’u çalışmayı seviyorum, yüzde 1.5’i kendimi hazır hissetmiyorum, yüzde 1.3’ü de hizmet süresine göre yıpranma payının verilmesini bekliyorum cevabını verirken, yüzde 6.2’si de diğer seçeneğini işaretlemiştir.
ANKETE KATILANLARIN SADECE YÜZDE 8.4’ÜNÜN MESLEK HASTALIĞI YOK.
MESLEK HASTALIĞI OLDUĞUNU BELİRTENLERİN YÜZDE 11.9’U PSİKOLOJİK SORUNLAR/SİNİRLİ OLMA DURUMUNDAN MUZDARİP.
“Meslek hastalıklarından en çok hangisini yaşıyorsunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 8.4’ü meslek hastalığım yok derken; yüzde 32.5’i bronşit/faranjit/larenjit/ses teli hastalıkları, yüzde 23.6’sı ayak, bel ve eklem ağrısı, yüzde 11.9’u psikolojik sorunlar/ sinirli olma durumu, yüzde 9.2’si bel/boyun fıtığı, yüzde 7.4’ü baş ağrısı/migren, yüzde 2.3’ü reflü, yüzde 1.5’i astım, yüzde 1.3’ü alerji cevabını vermiştir. Bu soruya diğer cevabını verenlerin oranı ise yüzde 1.9’dur.
ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 94.1’İ MESLEĞİ NEDENİYLE YIPRANDIĞINI İFADE EDİYOR.
Ankete katılanların yüzde 94.1’i mesleği nedeniyle yıprandığını, yüzde 5.9’u yıpranmadığını belirtti. “Sizi en çok yıpratan husus nedir?” sorusuna yüzde 32.3’ü ekonomik ve sosyal sorunlar, özlük hakların iyileştirilememesi, yüzde 21.8’i yandaş kayırmacılık, kadrolaşma ve haksız uygulamalar, yüzde 13.5’i olumsuz çalışma koşulları, yüzde 13.4’ü öğrencilerin derse hazır gelmemesi, dersi dinlememesi, yüzde 9.9’u itibar kaybı, yüzde 4.3’ü meslektaşlarının ve yöneticilerin olumsuz tutum ve davranışları, yüzde 1.2’si öğretmenlere yönelik şiddet olayları, yüzde 0.2’si derse hazırlanırken yeterli kaynak, yayın olmaması cevabını verirken, yüzde 3.4’ü diğer seçeneğini işaretlemiştir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 92.8’İ PROJE OKULLARINDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN ATAMASININ BAKAN ONAYI İLE YAPILMASINI DOĞRU BULMUYOR.
Ankete katılanların yüzde 92.8’i proje okullarında yönetici ve öğretmen atamasının bir kriter ve şarta bağlı olmaksızın Milli Eğitim Bakanı’nın onayı ile yapılmasını doğru bulmadığını, yüzde 7.2’si doğru bulduğunu ifade etti. Doğru bulmayanlara bunun nedenini sorduk. Buna göre yüzde 73.1’i adam kayırmacılık ve siyasal/sendikal yapılanmalar ön plana çıkmaktadır derken, yüzde 13.5’i öğretmen seçiminde mesleki yeterlilik dikkate alınmamaktadır, yüzde 11.2’si kritere bağlı olmadan görevlendirilen yönetici ve öğretmenler nedeniyle öğrencilerin başarısı düşmektedir dedi. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı ise yüzde 2.2’dir.
ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 88’İ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE KARŞI.
Ankete katılanların yüzde 88’i sözleşmeli öğretmen istihdamını doğru bulmazken, yüzde 12’si doğru buluyor. Doğru bulanların yüzde 61.8’i sözleşmeli öğretmenliğin mahrumiyet bölgelerinde öğretmen açığını giderdiğini, yüzde 9.4’ü öğretmenlerin verimliliğini artırdığını, yüzde 2.2’si sözleşmeli öğretmenler mülakatla alındığı için desteklediğini ifade ederken, yüzde 26.6’sı diğer cevabını işaretledi.
Sözleşmeli öğretmenliğe karşı çıkanlara da nedenlerini sorduk. Buna göre yüzde 53.9’u öğretmenler arasında ayrımcılık içeren bir uygulamadır derken; yüzde 16.8’i iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına zemin hazırlıyor, yüzde 13.4’ü sözleşmeli öğretmenlerin mülakat ile atanması adaletsizliğe neden oluyor, yüzde 10.1’i aile bütünlüğüne zarar veriyor, yer değiştirme hakkı verilmiyor, yüzde 3.7’si de ücra bölgelerde sözleşmeli öğretmenleri teşvik eden uygulamalar getirilmiyor cevabını verdi. Bu soruya diğer cevabını verenlerin oranı ise yüzde 2.1’dir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 90.5’İ ÜCRETİ ÖĞRETMENLİĞİN KALDIRILMASINI İSTİYOR.
Ankete katılanların yüzde 90.5’i ücretli öğretmenlik kaldırılmalı derken, yüzde 9.5’i ücretli öğretmenliğin devam etmesinden yana görüş bildiriyor.
“Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapanların maaş ve özlük haklarının artırılması durumunda o bölgelerde öğretmen açığının giderileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 48.2’si evet, yüzde 37.5’i kısmen, yüzde 14.3’ü hayır cevabı verdi.
ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 84.6’SI İŞ GÜVENCELERİNİN TEHDİT ALTINDA OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.
Ankete katılanların yüzde 84.6’sı iş güvencelerinin tehdit altında olduğunu düşünürken, yüzde 15.4’ü tehdit altında olduğunu düşünmüyor.
ANKETE KATILANLAR ÖĞRETMEN ÖNLÜKLERİ İLE İLGİLİ TARTIŞMALARDAN ZİYADE ÖĞRETMENLERİN ÖNCELİKLİ MESELELERİNE ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYOR.
“Kamuoyuna tanıtılan öğretmen önlükleri ile ilgili düşüncenizi en çok hangisi ifade etmektedir?” sorusuna ankete katılanların yüzde 56.5’i öğretmenler zaten yıllardır önlük kullanıyor, öğretmenlerin öncelikli meselelerine çözüm bulunmalıdır, yüzde 26.6’sı önlük tartışmasını gereksiz buluyorum, yüzde 12.9’u öğretmenlerin önlük giymesi gerektiğini düşünmüyorum, yüzde 4’ü de öğretmen önlükleri ile ilgili tanıtımı beğendim cevabı vermiştir.
ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLER BAKAN SELÇUK’TAN EN ÇOK YANDAŞ KAYIRMA VE KADROLAŞMAYA SON VERMESİNİ İSTİYOR.
“Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğretmenlerin en çok hangi sorununa çözüm getirmesini istersiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 38.2’si yandaş kayırma ve kadrolaşmaya son vermesi, yüzde 34.4’ü ücretlerde düzenleme yapması, yüzde 8.8’i öğretmenlerin sadece kadrolu olarak ve KPSS puan üstünlüğüne göre atanmasının sağlanması, yüzde 7.7’si öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik çalışma yapması, yüzde 3.7’si öğretmen atama sayısını artırmasını, derslik açığını gidermesini, yüzde 3.4’ü de öğretmenlerin eş durumu mağduriyetlerinin çözülmesi demiştir. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı yüzde 3.8’dir.
ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 41.7’Sİ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SORUNU OLARAK EKONOMİK SORUNLAR VE İŞSİZLİĞİ GÖRÜYOR.
Ankete katılanların yüzde 41.7’si Türkiye’nin en büyük sorunu olarak ekonomik sorunlar/işsizlik görürken; yüzde 27.8’i yandaş kayırmacılık, liyakatsizlik, yüzde 21.1’i eğitimde yaşanan sorunlar, yüzde 8.1’i terör ve güvenlik tehdidi, yüzde 0.1’i sağlıkta yaşanan sorunlar, yüzde 1.2’si de diğer cevabını vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

1 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ