tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

SURİYELİ ÖĞRENCİLER GAZİANTEP’TE BİRÇOK OKULDA EĞİTİMİ FELÇ ETTİ

SURİYELİ ÖĞRENCİLER GAZİANTEP’TE BİRÇOK OKULDA EĞİTİMİ FELÇ ETTİ
tesakademi

2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından sonra ilimizde ve Ülkemizde savaştan kaçarak göçle gelen Suriyeli sığınmacıların sayısı sürekli artmıştır. Göçe gelen Suriyeli sığınmacılara bağlı olarak da Suriyeli öğrenci sayısı sürekli artmıştır. Suriyeli öğrenci sayısı Türkiye’nin birçok ilinde artarken Gaziantep’teki artış diğer illerden farklı olmuştur. Gaziantep’in bazı köyleri dışında neredeyse her okulunda Suriyeli öğrenciler eğitim görmektedir.

Öncelikle belirtelim Ülkemize göçle gelen Suriyeli sığınmacıların çocuklarının mutlaka eğitilmesi gerekmektedir. Eğitimsiz nüfusu Dünyanın hiçbir Ülkesi kabul etmemektedir. Eğitilmiş insanlar ise özellikle belli meslek grupları, Dünyanın her yanından davet almaktadır.

Eğitilmiş Suriyeli öğrenciler kendilerine, ailelerine ve yaşadığı Ülkelere faydalı hale gelirler. Eğitilmeyen Suriyeli öğrenciler ise kendileri ve yaşadığı topluma, Ülkeye olumlu katkı sağlayamazlar. Eğitilmemişler farklı grupların suça yönelik tezgahlarına alet olabilirler. Bunun örneklerini Ülkemizde görmekteyiz maalesef. Bunun için Suriyeli sığınmacıların çocukları mutlaka eğitilmelidir.

Gaziantep’teki eğitimi ele aldığımızda ise ilimizin birçok okulunda Suriyeli öğrenciler varken, özellikle de belli mahallelerde yoğunlaşan Suriyeli öğrenci sayısı diğer okullara göre okullarımızı ve eğitim sistemimizi maalesef olumsuz etkilemektedir.

Gaziantep’te özellikle Şahinbey ilçemizde Düztepe ile Alleben deresi ve Beyazlar Mahallesi ile Şehreküstü arasında kalan dikdörtgen şeklindeki bir bölgedeki ilkokul ve ortaokullarda çok sayıda Suriyeli öğrenci bulunmaktadır. Bazı okullardaki Suriyeli öğrenci sayısı ise oldukça fazladır. Bazı okullarda ise toplam öğrencilerin % 75’inden fazlası Suriyeli olan okullar bulunmaktadır. Okullardaki Suriyeli öğrenci sayılarının bu denli yüksek olması sınıf mevcutlarını da arttırmıştır. Şahinbey İlçemizdeki Cumhuriyet İlkokulu’nda sınıflardaki 42 öğrencinin 34’ü, Özel İdare İlkokulu’nda 44 öğrencinin 32’si Feridun Oral Aykanat Ortaokulu’nda 33 öğrencinin 26’sı Suriyeli öğrencilerden oluşmaktadır.

2019 yılında yaptığımız araştırmada bazı ilkokulların birinci ve ikinci sınıflarında sınıf mevcutlarının %50’si Suriyeli öğrencilerden oluşmaktaydı. Yine o dönemde yaptığımız açıklamalarla yetkilileri uyarmıştık. Günümüzde ise birçok ilkokul ve ortaokulda okul ve sınıf mevcutları oranlarında Suriyeli öğrenci sayısı sürekli artmıştır.

Suriyeli öğrencilerin dil ve kültür farklılığı nedeniyle eğitim sistemimizi olumsuz etkilememesi için 2019 yılına kadar hassasiyet gösterilmekteydi. 2019 yılı öncesinde Gaziantep’teki bazı okullarda normal ders süresi bittikten sonra kalan sürede okul ve derslikler Suriyeli öğrencilere tahsis edilmişti. O dönemde tamamının Suriyeli öğrencilerden oluştuğu sınıflarda Suriyeli sığınmacı öğretmenler aracılığıyla eğitim yapılmıştı. Yine 26 ilde yabancı uyruklu öğrenciler için PİKTES projesi kapsamında uyum sınıflarında dil eğitimi yapılmaktaydı ve bu proje halen de devam etmektedir. Son yıllarda ise Suriyeli öğrenciler için kaynaştırma modeli uygulanmaya başlandı. Suriyeli öğrenciler okullarımızdaki öğrencilerimizle aynı sınıfta birlikte eğitim-öğretim görmeye başladılar. Ancak bazı okullarda Suriyeli öğrenci sayıları olağanüstü artış gösterdi. Okul yöneticileri mevcut yetkileriyle bu durumu önleyemediler. Çünkü Suriyeli öğrenci velileri her okula kolaylıkla kayıt yaptırabiliyorlar, muhtarlıklardan okul bölgesi için gerekli işlemleri kolayca halledebiliyorlar. Suriyeli olmak neredeyse imtiyazlı hale gelmiştir. Okul yöneticileri Suriyeli öğrencileri kayıt yapmak zorunda kalmışlardır.

Yaptığımız araştırmada bazı okullardaki Suriyeli öğrenci sayıları şöyledir:

S.No: İLÇE OKULUN ADI OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI OKULUN SURİYELİ ÖĞRENCİ SAYISI SINIF MEVCUTLARI SINIFLARDAKİ ORTALAMA SURİYELİ ÖĞRENCİ SAYISI
       1 ŞAHİNBEY Cumhuriyet İlkokulu 504 412 42 34
       2 ŞAHİNBEY Özel İdare İlkokulu 1200 860 44 32
       3 ŞAHİNBEY Feridun Oral Aykanat Ortaokulu 1004 798 33 26
       4 ŞAHİNBEY Atatürk Ortaokulu 1100 710 34 22
       5 ŞAHİNBEY Aliye Ömer Battal İlkokulu 1040 660 37 23
       6 ŞAHİNBEY Ahmet Çelebi İlkokulu 854 484 35 20
       7 ŞAHİNBEY Şehit Polis Mehmet Çelik İlkokulu 1680 1080 38 24
       8 ŞAHİNBEY Mehmet Şahin Batmazoğlu İlkokulu 750 394 34 18
       9 ŞAHİNBEY İstiklal İlkokulu 1200 650 43 23
     10 ŞAHİNBEY Türktepe İlkokulu 442 260 37 21
     11 ŞEHİTKAMİL Abdullah Kepkep İlkokulu 810 455 25 14
     12 ŞAHİNBEY 100.Yıl İlkokulu 1500 841 34 19
     13 ŞAHİNBEY Şehit Samet Kaymakçı İmam Hatip Ortaokulu 680 375 19 11
     14 ŞAHİNBEY Şehit Mehmet Nuri Akdemir Ortaokulu 1100 550 36 18
     15 ŞEHİTKAMİL Şehit Mahmut Söylemez İlkokulu 975 465 39 18
     16 ŞAHİNBEY Nuri Pazarbaşı Ortaokulu 999 470 35 17
     17 ŞAHİNBEY Özdemirbey İlkokulu 1052 485 36 17
     18 ŞAHİNBEY 25 Aralık İlkokulu 1500 610 41 17
     19 ŞAHİNBEY Dr.Cemİl Karslıgil İlkokulu 1101 368 32 10
     20 ŞAHİNBEY Hoşgör İlkokulu 1230 540 44 19
     21 ŞAHİNBEY Nuri Pazarbaşı İlkokulu 686 280 30 12
     22 ŞAHİNBEY Düztepe İlkokulu 1120 403 36 13
     23 ŞAHİNBEY Gazi Ortaokulu 815 300 34 12
     24 ŞEHİTKAMİL Cemil Alevli İlkokulu 707 212 29 9
     25 ŞAHİNBEY Sena Büyükkonuk İlkokulu 809 256 40 13

 

Gaziantep’te bu tablodaki okullar dışında okul ve sınıf mevcutlarının üçte bir’i, dörtte bir’i ve beşte bir’i Suriyeli öğrencilerden oluşan çok sayıda okul vardır.

Suriyeli öğrenci sayısı belli bir oranın üzerine çıkan okullarda ise bizim öğrencilerimiz velileri çocuklarını alarak başka okullara göndermeye başlamışlardır. Buna karşılık Suriyeli sığınmacılar ise bu okullara kendi çocuklarını daha yoğun göndermeye başlamışlardır. Suriyeli öğrencilerin sayı olarak arttığı okullarda yaşanan bu problemlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, Valilikler ve kaymakamlıklar pek bir şey yapmadılar.

Bu şartlar altında sınıf mevcutlarının %30’u, %40’ı geçtiği okullarda kaynaşan bizim öğrencilerimiz olmaktadır. Sınıf mevcutlarının %50’si, %60’ı %70’ ve %75’i Suriyeli öğrencilerden oluşan sınıflarda ise durum çok daha vahim. Okul ziyaretlerimizde sınıf mevcudunun çoğunluğunun Suriyeli öğrencilerden oluştuğu sınıflarda bizim çocuklarımızın Suriyeli öğrencilerin davranışlarını göstermeye başladıklarını öğrendik. Özellikle ortaokullarda Suriyeli öğrencilerle bizim çocuklarımız arasında gruplaşma, cepheleşme ve buna bağlı olarak ta kavgaların yaşandığı görülmektedir. Okullarda bazı yardımların sadece Suriyeli öğrencilere özel dağıtılması öğrenciler arasında çekişmeyi ve kavgayı arttırmaktadır. Öğretmenler çaresizlik içinde feryat ediyorlar. Okul idareleri yetkisiz ve çaresiz.

Bu vahim manzara karşısında soruyoruz:

Sınıf mevcutları %30’u geçen okullarda Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve kaymakamlarımız neden çözüm üretmiyorlar?

Türk Milli Eğitiminin amaçlarından uzaklaşılıp eğitim sistemimizin çökmesini daha ne kadar seyredecekler?

Milli Eğitim Bakanlığımız ve yetkililer Suriye Eğitim Bakanlığından ödül mü bekliyorlar?

Suriyeli öğrenci oranlarının yüksek olduğu okul ve sınıflarda anormal bir şekilde yapılan eğitim, “Marka Şehir Gaziantep” ideali ve hedefi yakışıyor mu?

Milli Eğitim Bakanımız, Gaziantep’teki siyasi partilerimizin milletvekilleri, Valimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, İş Adamlarımız sınıf mevcutlarının çoğunluğunu Suriyeli öğrencilerin oluşturduğu bu okul ve sınıflarda kendi çocuklarının eğitim-öğretim görmesini isterler mi?

“Onlar muhacir, biz ensarız” diyerek yıllarca reklamdan öteye gitmeyen sözleri söyleyenler bu sınıflarda kendi çocuklarının eğitim-öğretim görmesini isterler mi?

Cevapları “evet” ise çıksın söylesinler.

Şayet cevapları evet değilse derhal çözüm üretsinler!

Sınıf mevcutlarının %30’u geçtiği okullardaki bizim çocuklarımıza ve yine bu okullardaki öğretmenlere yazık değil mi?

Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi olarak yetkilileri uyarıyor ve göreve davet ediyoruz?

Suriyeli öğrencilerin okul ve sınıf mevcutlarında %30’u geçtiği okullardaki Suriyeli öğrencilerin farklı okullara dağıtımı sağlanarak okullardaki eğitim normalleştirilmelidir.

Öğrenci mevcudu oranlarıyla Suriye’deki bir okuldan farkı kalmayan, bizim çocuklarımızın Suriyeli öğrencilere kaynaştırıldığı bu okulların en kısa sürede Türk Milli Eğitiminin amaçlarına hizmet eder hale getirilmesini bekliyor ve yetkilileri göreve davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla…

 

Bekir AVAN

 Şube Başkanı

1 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ