tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE İŞ GARANTİSİ SAĞLADIK

tesakademi

hukuk       Türk Eğitim Sen olarak, Danıştay 12. Dairesinin 2006/3643 E., sayılı dosyası ile sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin 04.07.2006 tarih ve 2006/58 sayılı Genelgenin EK-1’inde bulunan “hizmet sözleşmesinin feshi halleri”nin düzenlendiği 13. maddesinin (c) fıkrasının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açtığımız davada, daha önce yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve sitemizde haber olarak yer almıştı. Şimdi de Danıştay 12. Dairesinin 2006/3643 E., 2009/4943 K. Sayılı ve 29.09.2009 tarihli kararıyla hükmün iptaline karar verilmiştir. İptal edilen fıkrada “taraflar bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir” ibaresi yer almaktaydı.

      

İptal kararının gerekçesinde “kamu görevlisi olarak kabul edilen sözleşmeli öğretmenlerle imzalanan hizmet sözleşmelerinin, tüm sözleşmeli öğretmenler için genel, nesnel ve kişilik dışı düzenlemeler içerdiği, istihdam edilecek öğretmenlerin sözleşmeyi kabul veya reddetmekten başka seçeneğinin bulunmaması karşısında, sözleşme kurallarının tarafların iradeleri ve sözleşme serbestisi sınırları içinde belirlenmeyip, idarenin tek taraflı iradesinin sonuca etkili olduğu, sözleşme imzalayacaklarda memuriyet için aranan genel şartların yanı sıra öğretmenlik için gerekli özel şartların da arandığı, genel yerleştirme işlemine tabi tutulmaları, genel, nesnel ve kişiselleştirilmiş bir duruma girmeleri sebebiyle, idare ile aralarındaki ilişkinin statü ilişkisine benzer bir konuma dayalı olduğu, dava konusu fıkra hükmüyle hizmet sözleşmesinin sebep göstermeksizin ve her zaman feshine imkan tanınmasının, idare karşısında zayıf durumda olan sözleşmeli öğretmenlerin çalışma güven ve huzurunu, hizmet verimliliğini olumsuz yönde etkileyeceği, idarenin hiçbir kurala bağlı olmaksızın takdir yetkisi kullanması sonucunu doğuracak olan dava konusu düzenlemenin, hukuk devleti ilkesi, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle iptaline…” karar verilmiştir.

       Sözleşmeli öğretmenlerin hizmet akitlerinin keyfi olarak feshedilmesine mahal veren bu hukuka aykırı düzenlemenin iptaliyle, muhtemel suistimallerin önüne geçilmiştir.

       İlgili Karar İçin Tıklayınız.

24 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ