tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

Ödüllerde Neler Değişti.

tesakademi

         Ödüllerin sadece ad mı değişti? Yoksa ad ile birlikte 657 sayılı develet memurları kanununda ödüllerle ilgili 122. maddenin özünde de değişikliğe gidildi mi? Bu soruların cevabı aşağıda açıklanmıştır.

    Takdir ve teşekkürler belgelerinin ismi değişti. Bundan böyle belgelerin adı başarı ve üstün başarı belgesi olacaktır. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilecek. Üstün başarı belgesi ile ödüllendirilenlere, aylıkla ödül de verilebilecek. Bundan sonra aylıkla ödüller eskisi gibi az miktarda olmayacak, hesaplamasına ek gösterge rakamıda dahil edilecektir. Torba yasasının kabul edilmesi ile birlikte 657 sayılı DMK nın  122. Maddesinin  gereğini bakanlıkların yapması gerekiyordu. Milli Eğitim Bakanlığı gereğini yaptı. Diğer bakanlıklarda torba yasasına uygun değişiklikleri yapacaklardır.
 
Yeni ödül yönetmeliğnde getirilen yeniliklerden bir tanesi de aylıkla ödüllendirme miktarı ile ilgilidir. Bundan sonra gümrükte görev yapanda, emniyette çalışanda, okullarda görev yapanda aynı miktarda aylıkla ödül alabilecektir. Daha önce gümrük/emniyette çalışanlar için farklı uygulama yapılamakta idi. Pozitif ayrımcılık yapılmakta idi. Şimdi ise eşitlik sağlanmış gibi görünüyor. %200 oranın nasıl uygulanacağıda önemli tabi.
 
Ödüllerde isimin değişmesinin yanında, yeni yasaya göre ödül almakta zorlaşmıştır. İl/ilçe müdürleri, müsteşar, müsteşar yardımcıları artık ödül veremeyecek. Ödül konusu sendikalar tarafından zaman zaman eleştiri konusu olmuştu. Yönetici istek formlarındaki ödüller dava konusu oldu. Hem ödülleri alan hemde verenler için olumsuz hava oluşmuştu. Objektif kriterleri olmayan takdirler/teşekkürler çalışanların motivasyonunu da bozmakta idi. Kamuoyunun bu talebi dikkate alınarak torba yasasında bu konuda düzenleme yapıldı.
 
Benim bu ödül sisteminde anlamadığım nokta memurun en yakın disiplin amirinin değilde en uzak disiplin amirinin, memurun çalışmalarını görüp ödüllendirmesi noktasıdır. Hangi öğretmenin, memurun yada okul müdürünün performansını vali/kaymakam yakından görüp değerlendirebilir. Bakan’ın değerlendirmesi ise çok daha uzak ihtimaldir. Öğretmenin birlikte çalıştığı en yakın sıralı amirinin değerlendirmesi hiçbir zaman önemli olmamıştır. Hatta il/ilçe milli eğitim müdürünün ki de önemli değildir. Varsa yoksa mülki amirin ödüllendirmesidir. Oysa memurun gösterdiği performansı en yakından takip edenler bellidir. Bu çelişki önceki yönetmelikte de vardı. Şimdi de var. Bu da güven sorunundan kaynaklanıyor.
 
Bu güven sorunun en büyük nedeni ödüllerin gösterilen  performansa göre değil keyfi verildiği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Ama herkes elini vicdanına koysun. Eskiden daha mı iyi idi. 10-15 sene önce objektif kriterler vardı da sonra mı kaldırıldı. Yok öyle bir şey. Balık hafızalı olmayalım. Geçmişte iletişim bu kadar yaygın olmadığından herkesin yaptığı kendisine kar kalıyordu. İletişim yaygınlaştıkça şikayetler artıyor. İdarede şikayetler karşısında kayıtsız kalmıyor. Bence bu önemli bir gelişmedir. Bu konuda kamuoyunun sesini duyup ona göre değişiklikler yapmak önemlidir diye düşünüyorum.
 
Eğitim Kurumları Yönetici Atama Yönetmeliği ekindeki Yönetici Değerlendirme Formun ek-2 den ödüller için verilen puanlar kaldırılıyor. Bunun için taslak hazırlandı, muhtemelen bundan sonra ödüller, görevde yükselme için referans olmayacak. Oysa liyakat dediğimizde sadece sınav aklımıza gelmemelidir. Sınav tabi ki önemli  ve vazgeçilmez bir ölçüt olmalıdır. Ama emsallerinden farklı olarak başarı gösteren memurlar, görevde yükselirkende bu başarıları kendilerine + puan olarak yansımalıdır. Maarifet iltifata tabidir diye söylenir ama yakın zamanda bunun olumsuz örnekleri yaşandığından artık  böyle bir uygulamanın yapılması mümkün görünmüyor.
 
Ödül (takdir/teşekkür) uygulaması yürürlükten kalktıktan sonra bir değişikliğinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğin yönetmeliğinde belirtilen hizmetiçi eğitime katılanları seçmek  için kullanılacak olan ek-1 formunda yapılması lazımdır. Formun 3. Maddesinde takdir/ödüllere puan verilmektedir. Bu düzenlemeninde yürürlükten kaldırılması gerekmektedir.
 
“Eski ve yeni DMK nın ödüller ile ilgili hükümleri ”
Takdirname:
Madde 122 – Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlıyan memurlara merkezde atamaya yetkili amirler,illerde valiler ve kaymakamlar tarafından takdirname verilebilir.
Takdirname sicile geçer.
MADDE 122 – Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.
Madde 123 – (Değişik: 29/11/1984 KHK 243/24 md.)
Bağlı bulundukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Devlet memurlarına bağlı veya ilgili Bakanın uygun görmesi üzerine bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil memurlarla Maliye ve Gümrük Bakanlığında Gümrük işlerinde görevli memurlara iki aylıkları tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanın tasvibi ile bir aylıkları tutarında daha ödeme yapılabilir.
Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200’üne kadar ödül verilebilir.
Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki serbest kadro mevcudunun binde onundan, Maliye ve Gümrük Bakanlığına tahsis edilmiş serbest kadrolar ile Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar için binde yirmisinden fazla olamaz.
Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.”
 Davut ÇALIŞKAN
Kamudanhaber.Özel

81 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ