tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Ekdersle İlgili Açıklama!

tesakademi

Milli Eğitim Müdürlüğü 04/05/2011 tarih ve 130/1277 sayılı resmi yazısıyla kurumlarda görev yapan Öğretmenlerin Tedavileri sırasında ek ders ödemesinin yapılması ile ilgili tereddütlerin giderilmesinde MEB Personel Genel Müdürlüğünün27/08/2009 tarih ve 2207/73665 sayılı emirleri doğrultusunda aşağıdaki açıklamaları yapmıştır.

Buna göre;

1-Ayakta görülen tedavinin bir ayda dört günü geçmesi halinde,

2-Ayakta tedavi görülen sürelerin raporlu olarak değerlendirilmesi,

3-Bakmakla yükümlü olunan aile fertlerine hastalıkları sırasında refakat edilmesinde,

İl içinde veya İl dışında olduğuna bakılmaksızın yukarıdaki sayılan nedenlerle görülen tedaviden dolayı ders görevlerini yerine getiremeyenler, bu günlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders görevlerini yapmış sayılmayacaklardır.

MEB Personel Genel Müdürlüğünün yazısı aşağıdadır.

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
(Personel Genel Müdürlüğü)

Sayı: B.08.0.PGM.0.23.01.02.32-2207/73665                                                                        27/08/2009
Konu: Ek ders ücreti
…………………………. VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi:Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler ile merkez ve taşra teşkilatının diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar, 16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/07/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan ilgi Karar ile belirlenmiştir.

Bilindiği gibi, 10/5/2008 tarihli ve 26872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18/4/2008 tarihli ve 2008/13567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikle söz konusu Karar’ın 16’ncı maddesinin (b) bendinde yer alan “ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle” ibaresi madde metninden çıkarılmıştı.
Bu değişikliğin iptali istemiyle açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen 18/6/2009 tarihli ve YD. İtiraz No: 2009/121 sayılı kararla söz konusu değişikliğin yürütülmesi durdurulmuştur. Dolayısıyla, ilgi Karar’ın 16’ncı maddesinin (b) bendi hükmü değişiklikten önceki; “İl düzeyinde milli ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, milli ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ve bir ayda  dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.” şekliyle uygulanmak durumundadır.

Bu çerçevede;
1)Sözü edilen yargı kararının verildiği tarihten itibaren olmak üzere yönetici ve öğretmenlerden bir ayda dört günü geçmemek üzere il içinde veya dışında olduğuna bakılmaksızın ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyenler, yine bu günlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve  planlama görevlerini yapmış sayılacaklardır.

2)Ayakta görülen tedavinin bir ayda dört günü geçmesi halinde, dört günden fazla olan günler için ders ve ek ders görevi yapılmış sayılmayacaktır. Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 105’inci maddesine göre yatarak görülen tedavi süreleri raporlu olarak değerlendirildiğinden, yatarak görülen tedavi süreleri bu dört günün içinde değerlendirilmeyecek, dolayısıyla yatarak görülen tedavi günleri için de ders ve ek ders görevi yapılmış sayılmayacaktır. Bakmakla yükümlü olunan aile fertlerine hastalıkları sırasında refakat edilmesinde de aynı şekilde ders ve ek ders görevi yapılmış sayılmayacaktır.

3)375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 3’üncü maddesine göre ek ödemeden yararlanamayan personel kapsamında olan ilgi Karar’ın 10’uncu maddesinin 1 ‘inci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde unvanları sayılan personelin ek ders ücreti ödemeleri, bu yazıda yapılan açıklamadan bağımsız olarak değerlendirilecektir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Necmettin Yalçın
Bakan a.
Genel Müdür

206 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ