tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

MEB; TES’in Başvurusu Üzerine Meslek Liselerine Müdür Yardımcılığı Atamalarına Açıklık Getirdi.

tesakademi

teslogo_4    Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü “Yönetici Atama” ile ilgili görüş yazısı yayınladı.

          Görüş yazısında; “Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarına atanacak müdür yardımcılarından birinin atölye laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri arasından seçilerek teknik ya da koordinatör müdür yardımcısı olarak atama yapılıp yapılamayacağına” açıklama yapıldı.

       Türk Eğitim Sendikasının başvurusu üzerine yayınlanan görüş yazısında ; “Bilindiği gibi 13/08/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 7.ç maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; “Okul öncesi eğitim kurumlarına atanacaklarda, okul öncesi veya çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olmak; halk eğitimi merkezi ile öğretmen evi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanacaklarda herhangi bir alan öğretmeni olmak; rehberlik ve araştırma merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda rehber öğretmen veya Özel eğitim öğretmeni olmak; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürlüklerine atanacaklarda atölye, laboratuvar ya da meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olmak; turizm eğitim merkezlerine atanacaklarda otelcilik ve turizm meslek liselerine atölye laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olmak; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak/1 hükmüne yer verilmiştir.

           Bu hükümle, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlan müdürlüklerine atölye, laboratuvar ya da meslek dersleri öğretmenlerinin atanmaları sağlanmıştır.

          Yönetmelik eki EK-2 Yönetici Değerlendirme Formunun Açıklamalar bölümünde; “Atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlan müdür yardımcılığına ve müdür başyardımcı lığına başvuruda bulunanlar ile yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine başvuruda bulunan bayan adaylara, değerlendirme sonucu çıkan toplam puanın %15’i ayrıca ek puan olarak verilir.” denilmek suretiyle mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına atanacak atölye, laboratuvar ve meslek dersi öğretmenlerine %I5 ek puan verilmek kaydıyla diğer adaylara göre öne çıkmaları sağlanmıştır.

        Norm kadro yönetmeliğinde koordinatör müdür yardımcılığı ve teknik müdür yardımcılığı unvanıyla bir norm belirlenmesi yer almadığından ilgi (a) Yönetmelikte buna paralel bir düzenlemenin yapılabilmesi mümkün olamamaktadır. Buna bağlı olarak ilgi (a) Yönetmelikte bu yönde bir düzenleme yer almadığından ve atamalar da puan üstünlüğü esasına göre yapılmakta, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına atanacak müdür yardımcılarından birinin atölye, laboratuvar ve meslek dersi öğretmeni olarak belirlenerek koordinatör ya da teknik müdür yardımcısı unvanıyla atanması da mümkün olamamaktadır. Bu kurumların müdür yardımcılıklarına atanacaklar bakımından atölye, laboratuvar ve meslek dersi öğretmenlerine kısmen avantajlı bir durum sağlandığından, bu müdür yardımcılarının eğitim kurumu yöneticiliklerine atandıktan sonra teknik müdür yardımcısı ya da koordinatör müdür yardımcısı olarak görev yapmaları okul müdürünün yapacağı is bölümü ile mümkün olabilmektedir.

       Kaldı ki, iş süreçlerine bağlı olarak görevlendirilen müdür yardımcılarının her biri için bir görev unvanı belirlenmesi halinde, sınırsız sayıda müdür yardımcısı unvanı oluşması gibi bir sonuç ortaya çıkabilecektir. Örneğin, öğrenci işleri müdür yardımcısı, pansiyon müdür yardımcısı, taşınır mal müdür yardımcısı, koordinatör müdür yardımcısı, teknik müdür yardımcısı gibi. Ayrıca, bu görevler birer unvan olmaktan ziyade iş ve işlemler bütünü olarak tarif edebileceğimiz görevlerdir. Başka bir anlatımla, eğitim yönetimi süreçlerinin işlem basamaklarıdır. Esas itibarıyla, idari yönetmeliklerde tanımlandığı üzere eğitim kurumu müdürünce birden fazla görevin bir müdür yardımcısına verilebilmesi mümkün olabilecektir.

     Türk Eğitim-Sendikasının başvurusunda belirtilen koordinatör müdür yardımcısının meslek dersleri öğretmenleri arasından seçilmesinde bir sakınca olmayacağı gibi, Yönetmelikte diğer alanlardaki müdür yardımcılarının da koordinatör müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesini engelleyen bir hükme de yer verilmemiştir.

     Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesinde; “Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri ikinci görev olarak yaptırılabilir.”hükmü yer almaktadır. Bu hükümden hareketle öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevlerinin ikinci görev olarak yaptırılabileceği, bu çerçevede yeni yöneticilik unvanı ihdas etmenin mümkün olamayacağı sonucuna da varılmaktadır.

    Ayrıca, Yönetmeliğin “Yürürlükten kaldırılan yönetmelik” başlıklı 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Diğer yönetmeliklerde yer alan eğitim kurumu yöneticiliğine atamaya ilişkin hükümler uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

    Sonuç olarak, eğitim yöneticiliğini kendi bütünlüğü içinde değerlendirmesi, unvanla görev tanımlarının ya da iş süreçlerinin ayrı ayrı düşünülmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağı değerlendirilmektedir.” Açıklamalarında bulunuldu.

   İlgi yazılar için  http://www.memurlar.net/common/documents/2939/24032010_016596.pdf tıklayınız.

Memurlar net

 

 

50 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ