tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

MEB ROTASYON TAKVİMİNİ AÇIKLADI

MEB ROTASYON TAKVİMİNİ AÇIKLADI
tesakademi

rotasyon[1]

     Öğretmenlerin 2015 Yılı Aynı Eğitim Kurumunda Azamî Çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru yayınlandı.

       Duyuruda; öğretmenlerin, aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresine bağlı yer değiştirme işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak duyuru çerçevesinde 20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmiştir.

       Duyuru şöyledir:

ÖĞRETMENLERİN 2015 YILI AYNI EGITIM KURUMUNDA AZAMI ÇALIŞMA SÜRESİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

Öğretmenlerin, aynı eğitim kurumunda azamî çalışma süresine bağlı yer değiştirme işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklama çerçevesinde yapılacaktır.

1- Aynı eğitim kurumunda 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla toplam 15 yıl görev yapan öğretmenler, azamî çalışma süresine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacaktır.

2- 15 yıllık görev süresinin hesabına; aynı eğitim kurumunda ikinci görev kapsamında yönetici olarak geçen görev süreleri hariç olmak üzere yıllık izin, hastalık izni, vekâlet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan öğretmenlik görevleri de dâhil edilecektir.

3- Hizmetin gereği veya idari tasarrufla görev yeri değiştirilen öğretmenlerden yargı kararı gereğince eski görev yerlerine iade edilenlerin çalışma sürelerinin hesabında, eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

4- Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen görev sürelerinin tamamı 15 yıllık sürenin hesabında birlikte dikkate alınacaktır.

Örneğin;

 1. a) (A) İlkokulunda 10 yıl görev yapan bir öğretmenin bu eğitim kurumunun adının (B) İlkokulu olarak değişmesi sonrasında aynı okulda 6 yıl daha görev yapmış olması durumunda, bu öğretmenin görev süresi 10+6=16 yıl olarak hesaplanacak ve aynı eğitim kurumunda azamî çalışma süresine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacaktır.
 2. b) (A) İlköğretim Okulu iken dönüştürülerek (A) İlkokulu olan eğitim kurumunda görevine devam eden bir öğretmenin 15 yıllık görev süresinin hesabında, (A) İlköğretim Okulu ile (A) İlkokulunda geçen görev süreleri birlikte değerlendirilecektir.
 3. c) (A) İlköğretim Okulu iken dönüştürülerek (A) Ortaokulu olan eğitim kurumunda görevine devam eden bir öğretmenin 15 yıllık görev süresinin hesabında, (A) İlköğretim Okulu ile (A) Ortaokulunda geçen görev süreleri birlikte değerlendirilecektir.

ç) Aynı bahçede farklı binalarda eğitim yapılan (A) İlköğretim Okulunun, aynı bahçede olmak üzere (A) İlkokulu ve (A) Ortaokuluna dönüşmesi durumunda, daha önce görev yaptıkları bina olup olmadığına bakılmaksızın (A) İlköğretim Okulu, (A) İlkokulu ve (A) Ortaokulunda geçen görev süreleri birlikte değerlendirilecektir.

 1. d) Aynı binada farklı katlarda eğitim yapılan (A) İlköğretim Okulunun, aynı binada olmak üzere (A) İlkokulu ve (A) Ortaokuluna dönüşmesi durumunda, daha önce görev yaptıkları kat olup olmadığına bakılmaksızın (A) İlköğretim Okulu, (A) İlkokulu ve (A) Ortaokulunda geçen görev süreleri birlikte değerlendirilecektir.
 2. e) (A) Ortaokulu iken bu okulda görev yapan öğretmenlerden eğitim kurumunun dönüştürülerek (B) İmam Hatip Ortaokulu olmasından sonra bu okulda da görevine devam eden öğretmenlerin görev süreleri birlikte değerlendirilecektir.

f) (A) Ortaokulu iken bu okulda görev yapan öğretmenlerden eğitim kurumunun dönüştürülerek (B) İmam Hatip Lisesi olmasından sonra bu okulda da görevine devam eden öğretmenlerin görev süreleri birlikte değerlendirilecektir.

 1. g) (A) Lisesi iken bu eğitim kurumunda görev yapan öğretmenlerden eğitim kurumunun dönüştürülerek (B) İmam Hatip Ortaokulu olmasından sonra da bu okulda görevine devam eden öğretmenlerin görev süreleri birlikte değerlendirilecektir.

ğ) (A) Çok Programlı Lisesi iken bu okulda görev yapan öğretmenlerden eğitim kurumunun dönüştürülerek (B) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmasından sonra da bu okulda görevine devam eden öğretmenlerin görev süreleri birlikte değerlendirilecektir.

 1. h) (A) Anadolu Lisesi iken bu okulda görev yapan öğretmenlerden eğitim kurumunun dönüştürülerek (B) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmasından sonra da bu okulda görevine devam eden öğretmenlerin görev süreleri birlikte değerlendirilecektir.

ı) (A) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iken bu okulda görev yapan öğretmenlerden eğitim kurumunun dönüştürülerek (B) İmam Hatip Lisesi olmasından sonra da bu okulda görevine devam eden öğretmenlerin görev süreleri birlikte değerlendirilecektir.

 1. i) (A) İlköğretim Okulunda görev yapan bazı alan öğretmenlerinden eğitim kurumunun dönüştürülerek (A) İlkokulu olması nedeniyle bu okul dışındaki (B) Ortaokuluna atananların 15 yıllık görev süresinin hesabında (A) İlköğretim Okulunda geçen görev süreleri dikkate alınmayacak; bir başka ifadeyle görev süreleri yeni atandıkları (B) Ortaokuluna başladıkları tarihten itibaren sıfırdan başlayacaktır.
 2. j) (A) İlköğretim Okulunda görev yapan bazı alan öğretmenlerinden eğitim kurumunun dönüştürülerek (A) Ortaokulu olması nedeniyle bu okul dışındaki (B) İlkokuluna atananların 15 yıllık görev süresinin hesabında (A) İlköğretim Okulunda geçen görev süreleri dikkate alınmayacak; bir başka ifadeyle görev süreleri yeni atandıkları (B) İlkokuluna başladıkları tarihten itibaren sıfırdan başlayacaktır.
 3. k) (A) Ortaokulu ve (B) İmam Hatip Ortaokulu iken bu eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden okulların birleştirilerek (C) İmam Hatip Lisesine dönüştürüldükten sonra da bu okulda görevine devam eden öğretmenlerin (A) Ortaokulu ve (C) İmam Hatip Lisesinde geçen görev süreleri birlikte değerlendirilecek, yine aynı şekilde (B) İmam Hatip Ortaokulu ve (C) İmam Hatip Lisesinde geçen görev süreleri de birlikte değerlendirilecektir.
 4. l) Karma eğitim yapılmakta olan (A) İmam Hatip Lisesinde eğitim gören kız öğrencilerin yeni açılan (B) Kız İmam Hatip Lisesine nakledilmesi üzerine (A) İmam Hatip Lisesinden bu eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin görev süreleri, yeni atandıkları (B) Kız İmam Hatip Lisesine başladıkları tarihten itibaren sıfırdan başlayacaktır.
 5. m) (A) İlkokulu veya (B) Ortaokulu iken eğitim-öğretime kapatılan eğitim kurumlarında görev yapmakta iken, (C) İlkokulu veya (D) Ortaokuluna atanan öğretmenlerin görev süreleri, yeni atandıkları eğitim kurumlarına başladıkları tarihten itibaren sıfırdan başlayacaktır.

n) (A) Anadolu Lisesinde 13 yıl görev yaptıktan sonra (B) Anadolu Lisesine atanan ve bu eğitim kurumunda da 15 yıl çalışma süresinin dolduran bir öğretmen, bu atama döneminde (A) Anadolu Lisesini tercih ederek bu eğitim kurumuna atanması halinde, (A) Anadolu Lisesinde daha önce 13 yıl çalıştığı süre ile 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı çalışma süresi dikkate alındığında, bu eğitim kurumunda 13+1=14 yıl görev yapmış olacağından 2016 yılında bu kapsamda yeniden yer değiştirmeye tabi tutulacağını göz önünde bulundurmalıdır.

5- Aynı eğitim kurumunda alanı değişen öğretmenlerin 15 yıllık görev süresinin hesabında alan değişikliğinden önceki görev süreleri de dikkate alınacaktır.

Örneğin; (A) İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken alan değişikliği sonrasında aynı eğitim kurumuna beden eğitimi öğretmeni olarak atanan öğretmenin 15 yıllık görev süresinin hesabında aynı eğitim kurumunda geçen görev süreleri birlikte değerlendirilecektir.

6- Aynı eğitim kurumunda 15 yıllık çalışma süresinin hesabında kesintili süreler de dâhil edilecektir.

Örneğin; (A) Lisesinde 9 yıl görev yaptıktan sonra başka bir eğitim kurumuna yer değiştiren ve daha sonra (A) Lisesine yeniden atanarak aynı okulda 7 yıl daha görev yapan bir öğretmenin 15 yıllık görev süresinin hesabında, söz konusu görev süreleri birlikte değerlendirilecek ve aynı eğitim kurumunda daha önce görev yaptığı 9 yıllık süre de dâhil edilerek bu öğretmenin görev süresi 9+7=16 yıl olarak hesaplanacaktır.

7- Aynı eğitim kurumunda 15 yıllık çalışma süresini tamamlayan öğretmenler, coğrafi durum ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak kadrolarının bulunduğu ilçe grupları sınırlılığında olmak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Valiliklerce belirlenen ilçe grupları, il millî eğitim müdürlüklerince internet sayfasında yayınlanacaktır.

8- 15 yıllık çalışma süresine bağlı olarak yer değiştirecek öğretmenler, daha önce toplam 15 yıl süreyle görev yaptıkları eğitim kurumlarını tercih edemeyecektir.

9- Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliğine ilgili mevzuatı uyarınca sınavla atanmış olan öğretmenlerden bulundukları eğitim kurumunda 15 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, spor liselerini tercih edebilecekleri gibi istemeleri halinde alanları itibarıyla atanabilecekleri diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.

10- Güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilgili mevzuatı uyarınca sınavla atanmış olan öğretmenlerden bulundukları eğitim kurumunda 15 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, güzel sanatlar liselerini tercih edebilecekleri gibi istemeleri halinde alanları itibarıyla atanabilecekleri diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.

11- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve “Bilgi Teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir.

12- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir. Aynı şekilde diğer eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler de alanları itibarıyla atanabilme dışında başkaca bir şart aranmaksızın fen liseleri ve sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir.

13- Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

14- Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan eğitim kurumlarında görev yapanlar hariç olmak üzere, alanı sınıf öğretmeni olan öğretmenlerden ara sınıflarda görev yapmakta iken aynı eğitim kurumunda 15 yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı sınıf ve şubeyle devam etmeleri şartıyla 4’üncü sınıfı okuttukları ders yılının sona erdiği tarihe kadar ertelenecektir.

Örneğin; (A) İlkokulunda 15 yıldır sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve halen 2’nci sınıfı okutan bir öğretmenin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresine bağlı olarak yapacağı yer değiştirme, 4’üncü sınıfı okuttuğu ders yılının sona erdiği tarihe kadar 2 yıl ertelenecektir.

15- Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri; engelli öğretmenler; engellilik durumuna bağlı yer değişikliği yapanlardan bu durumları devam eden öğretmenler ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, aynı eğitim kurumunda 15 yıllık çalışma süresine bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelere tabi tutulmayacaktır.

16- Aynı eğitim kurumunda 15 yıllık görev süresini dolduranlardan başvuru tarihlerinde aylıksız izinli olanların başka eğitim kurumuna atamaları, aylıksız izinlerinin bitimini müteakip bu kapsamda yapılacak ilk yer değiştirme dönemine kadar ertelenecektir.

17- Eğitim kurumu müdürlükleri, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri, yukarıda belirtilen aynı eğitim kurumunda 15 yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle yer değiştirecek öğretmenlerin tespit ve takibini yaparak bu öğretmenlerin yer değiştirme başvuru formu doldurmasını sağlayacaktır. Başvuru formu doldurmayanların formları eğitim kurumu müdürlüklerince doldurularak onaylanacaktır.

18- Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

19- Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan yer değiştirmeler iptal edilecektir.

20- Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumlu olacaktır.

21- Başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen sorumlu olacak; öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir. Ancak, başvurunun il millî eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra hiçbir surette düzeltme yapılmayacaktır.

22- Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyebilecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaklardır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

23- Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. Başvurular, başvurunun yapıldığı veya izleyen gün içinde eğitim kurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün içinde ise ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Son gün yapılan başvuruların onay işlemleri aynı gün tamamlanacaktır.

24- Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, 24 Temmuz 2015 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

25- Aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresine bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü göre yapılacaktır.

26- Kadrolarının olduğu ilçe gruplarında bulunan eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro açığı bulunmayan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresine bağlı olarak yapılacak bir sonraki atama dönemine kadar ertelenecektir.

27- Aynı eğitim kurumunda 15 yıllık çalışma süresine bağlı yer değiştirecek öğretmenlerden tercihlerine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan kadrolarının bulunduğu ilçe grubundaki eğitim kurumlarına valiliklerce resen yapılacaktır. Resen yapılacak atamalarda mazeret durumları göz önünde bulundurulacaktır.

28- Yer değiştirme başvuruları 20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında alınacak; atamalar 29 Temmuz 2015 tarihinde yapılacaktır.

29- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Valiliklere Gönderilen Üst Yazı İçin Tıklayınız

86 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ