tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde İlk Göze Çarpanlar!

tesakademi

dikkat            Yönetmelikte yer alan düzenlemeye göre, 06/05/2010 tarihinden önce göreve başlayanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklardır.
           Uzun süredir beklenen Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 6 mayıs 2010 tarhli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte yer alan düzenlemeye göre, 06/05/2010 tarihinden önce göreve başlayanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklardır.

       —06/05/2010 tarihinden önce göreve başlayanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar.

       —Öğretmenlik kadrolarına atamalar her yıl ağustos ayında bir defada yapılacak. Öğretmenlik için duyuru, başvuru ve atamalar, ağustos ayı sonu itibarıyla tamamlanacak. Bu atamalar sonucunda, yasal süre içinde göreve başlamayanların yerine ağustos ayında başvurusu alınanlardan puan yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan adaylardan puan üstünlüğüne göre aynı alanda, aynı eğitim kurumlarına aynı yıl kasım ayında atama yapılacak. Bakanlık 2010 yılı için Ağustos ayından önce de atama yapabilmek için geçici madde koydu buna göre bu yıl Ağustostan öncede atama yapılacak.

       —Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru ilgili yılın 15 Mayıs tarihine kadar Bakanlığın internet sayfasında yapılacak.

       —Bulunduğu eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken sürelerin hesabında ilgili yılın 15 Eylül tarihi göz önünde bulundurulacak. Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınacak.

       —İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, atanmak istedikleri yerlerden en fazla 25 eğitim kurumunu tercih edebilecekler. Öğretmenler başvurularında tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtebilecekler.

       —Öğretmenler başvurularını şahsen yapabilecekleri gibi noter aracılığıyla vekâlet verdikleri kişilere de yaptırabilecekler.

      —Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf olan öğretmenlerden bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.

      —Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenler, bu yükümlülüklerini tamamladıkları tarihten sonraki ilk yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Mayıstan önce başlayanlar bu konuda şanslı olacaklar. Bunda sonra Ağustosta atananlar üç yılını doldurduklarında yinede Özür gurubundan yer değiştirmeler hariç mayıs ayını beklemek zorunda kalacaklar.

     —Türkiye üç hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına ayrılmıştır. Eski yönetmelikteki hizmet alanları aynen korunmuştur. Bunlardan 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanları öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirecekleri hizmet alanlarıdır.

     —Bedensel engelliler kapsamında atananlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar.

     —İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler ile zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları birlikte alınacak. Alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan ölçüsünde tercih edilen eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre ilgili yılın haziran ayı içinde yapılacak.

     —Eş durumu özründen yer değiştirmeler yılda iki defa ocak ve ağustos aylarında yapılır.

     —Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenecek.

    —Yatılı ilköğretim bölge okullarında görev yapan öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu okullarda görev yaptıkları her yıl için ayrıca bayan öğretmenlere on puan, erkek öğretmenlere altı puan fazladan verilecek.

   —Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları 49 maddedeki kriterlere göre Bakanlıkça değerlendirilmek üzere valiliklerce belirlenir. Bu şekilde belirlenen eğitim kurumları Bakanlık Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

   —Bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bu Yönetmelik hükümlerine göre 2010 ve 2011 yıllarında yapılacak isteğe bağlı il içi yer değiştirmeye esas alınan bulunduğu eğitim kurumunda çalışma süresi “2” yıl olarak uygulanacak.   Eski yönetmelikte kazanılmış hakları korumak amacıyla bulunan geçici 3. madde tarzında bu yönetmelikte herhangi bir geçici madde bulunmamaktadır. Eski yönetmelikteki 04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerine dâhil illerde zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamak üzere görevli bulunan öğretmenlerin zorunlu çalışma süreleri bakımından kazanılmış hakları saklıdır.” hükümleri ve “MADDE 52- (1) 11/6/2000 tarihli ve 24076 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.” Hükümleri nedeniyle;

    Aksaray, Amasya, Bartın, Çorum, Gaziantep, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Osmaniye, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illeri 4.3.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile 1 inci hizmet bölgesine alınmışlardı ve bu illerde görev yapan zorunlu çalışma yükümlülüğünü ifa eden öğretmenler 4.3.2006 tarihinden sonra bu illerde kaldıkları sürece bu illerde geçen hizmet süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayıldıklarından yönetmeliğin “zorunlu çalışma süreleri bakımından kazanılmış hakları saklıdır.” İfadesi gereğince kişinin her iki yılına bir kademe ilerlemesi uygulanmaktaydı.

   Bu uygulama yukarıdaki illerde geçici 3. madde kapsamında iki yıla bir kademe alanlar için kaldırılmıştır.

   —4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 22 nci maddesine göre oluşturulan Kurum İdari Kuruluna katılmaya hak kazanan sendikanın başkanı ya da genel sekreteri Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kuruluna katılacak.

  —4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre o ilde eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalardan en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi İl eğitim personeli planlama Kuruluna katılacak.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net

72 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ