tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

Meb Kimlerin Sağlık Lisansiyeri Olabileceğini Açıkladı.

tesakademi

     657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesine göre, Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılan bölümlerden mezun olan öğretmenlere bir derece veriliyor.

   657 sayılı Kanunun 36. maddesinin A-5 fıkrasında “diğer sağlık bilimleri lisansiyeri” unvanına sahip olanlara bir derece verileceği belirtilmiştir. Ancak hangi bölüm mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyeri sayılacağı net değildi. Bu konuda daha önce iki habere yer vermiştik. Ancak sorunlar devam etmekteydi. Devam eden sorunlar üzerine MEB, YÖK´ten görüş istedi. Gelen görüşte hangi bölüm mezunlarının ” sağlık bilimleri lisansiyeri” sayılayacağı tek tek belirtildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı (A) fıkrasının 5. bendinde; “Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı İle benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dâhil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.” denilmektedir.

Bölümlerin Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılmasına Yükseköğretim Yürütme Kurulu karar veriyor.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenlerine Bir Derece Müjdesi” haberimizde ve “Sağlık meslek lisesi öğretmenlerine bir derece müjdesi” haberimizde bazı bölümleri açıklamıştık

Hangi Sağlık Bilimleri Lisansiyerlerine bir derece veriliyor?” haberimizde ise; MEB Personel Genel Müdürlüğünün diğer bölüm mezunlarının da ” Sağlık Bilimleri Lisansiyeri” sayıldığını Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacağı belge ile belgelendirmeleri halinde Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılmasının mümkün olabileceğini 04.10.2010 tarihli ve 61125 sayılı yazıları ile valiliklere duyurduğunu dile getirmiş Bu durumda ki öğretmenlerin ferdi olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak iş ve zaman kaybına neden olunmaması açısından MEB Personel Genel Müdürlüğünden beklenen Mesleki Eğitim Fakültesinin Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümünün Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programlarından mezun olanların ” Sağlık Bilimleri Lisansiyeri” sayılıp sayılmayacağı konusunda Yükseköğretim Yürütme Kuruluna başvurmasını dile getirmiştik.

Bu hususta Türk Eğitim Sen hem Milli Eğitim Bakanlığına hem de Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunarak “Kimler sağlık bilimleri lisansiyeri sayılır?” diye sormuştu.

Kimse açıklamayınca, “Kimlerin Sağlık Bilimleri Lisansiyeri Olduğu” Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici tarafından, yazılı olarak cevaplandırılması için Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU’ya soru önergesi verilmişti.

MEB en sonunda kimlerin sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldığını yüksek öğretim kurulu başkanlığına başvurarak açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19.01.2011 tarihli, 3383 sayılı ve ” Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri” konulu yazılarında;

a) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07.01.2011 tarihli ve 880 sayılı yazısı.

b) Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığının 25.04.2008 tarihli ve 10765 sayılı yazısı.

c) Millî Eğitim Bakanlığının 16.05.2008 tarihli ve 34027 sayılı yazısı.

d) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18.02.2010 tarihli ve 795 sayılı yazısı.

e)Millî Eğitim Bakanlığının 30.06.2010 tarihli ve 32619 sayılı yazısı.

f)Millî Eğitim Bakanlığının 16.12.2010 tarihli ve 74870 sayılı yazısı.

Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı (A) fıkrasının 5 inci bendinde; “Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dâhil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki fıkra metninde yer alan “benzeri sağlık bilimleri lisansiyeri” ifadesine göre kimlerin sağlık bilimleri lisansiyeri sayılabileceği ise; Yükseköğretim Kurulu Kararları ile belirlenmektedir.

Bu çerçevede, 16.04.2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olanların sağlık bilimleri lisansiyeri sayılmalarına karar verildiği ilgi (b) yazıdan, 10.02.2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında; Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Programından mezun olanların sağlık bilimleri lisansiyeri sayılmasına karar verildiği ilgi (d) yazıdan anlaşılması üzerine, anılan okullardan mezun olup, Bakanlığımız kadrolarında görev yapmakta olan personelin, sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldıkları tarihler itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı (A) fıkrasının 5 inci bendi hükmünden yararlandırılmaları gerektiği ilgi (c ve e) yazılar ile Valiliklere duyurulmuştur.

Bakanlığımızda görev yapmakta olan personelden ilgi (c ve e) yazılarda belirtilenler dışındaki mezunlar gerek yazılı gerekse sözlü olarak, söz konuşu fıkra hükmünden yararlandırılma talebinde bulunduklarından, bunlarında sağlık bilimleri lisansiyeri sayılıp sayılmadığı hususu ilgi (f) yazı ile Yükseköğretim Kumlu Başkanlığından sorulmuş olup, ilgili kurumdan alınan ilgi (a) cevabi yazıda;

-Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 16.04.2008 tarihli toplantısında; Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunlarının, Sağlık Bilimleri Lisansiyeri kapsamında sayıldığına,

-Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.02.2009 tarihli toplantısında; Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünün denk olduğuna,

-Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.02.2009 tarihli toplantısında; Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi Bölümü mezunlarının, Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayıldığına, karar verildiği belirtildiğinden, anılan fıkra hükmünden yukarıda sayılan okullardan mezun olanların da yararlandırılması gerekmektedir.

Ayrıca, 13.04.2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında; Sağlık Yönetimi ile Sağlık Eğitimi Programlarından mezun olanların, Sağlık Bilimleri Lisansiyeri olarak değerlendirilebileceğine karar verildiğinden, bunlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının 5 inci bendi hükmünden yararlandırılmaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen bölümler dışındaki mezunlarında söz konusu fıkra hükmünden yararlandırılabilmeleri için bunlarında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılmaları gerekmekte olup, anılan kurumdan Bakanlığımıza bu yönde gelen kararlar doğrultusunda Valiliklere gerekli açıklama yapılacağından, uygulamanın yukarıda açıklandığı gibi sürdürülmesi, aynı hususlarda yeniden görüş sorulmaması gerekmektedir.”açıklamasında bulundu.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

/

9.965 views

tesakademi
ETİKETLER:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ