tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

İL İÇİ SIRALAR ÇALIŞTIRILMAK ZORUNDADIR

tesakademi

Değerli eğitim çalışanları,
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalarda hiçbir zaman herkese adaletli olmamıştır. Yapılan çalışmalar bazen Ülkemizin geleceğine ışık tutmuş, bazen de faydası olmayan işler yapılmıştır. Yapılan her çalışmada Milli Eğitim personeli direk olarak etkilenmiştir. Şüphesiz ki Ülkemiz aydınlık yarınlara eğitim çalışanlarıyla, eğitimle ulaşacaktır. Eğitim çalışanları arasında çalışma barışının olması, çalışanların birbirine ve üst amirlere güveni, çalışanlar arasında adaletli davranılması, çalışanlara yapılan haksızlıkların önlenmesi, Milli Eğitimde başarıyı arttırır. Bu konuda olumlu ya da olumsuz bir çok şey söylenebilir. ÖRNEK DİLEKÇE HABERİN DEVAMINDADIR…

 

{mosimage} Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan personel, eğitimin ve eğitimcinin problemlerini bilmeli ve mücadele etmelidir. Tabii ki bu mücadeleyi her şeyden önce kendi hakları için yapmalıdır. Her eğitim çalışanı hakkını çiğnetmez ve mücadele ederse, sonuçta bütün eğitim çalışanları mücadele etmiş ve hakkını çiğnetmemiş olur. Eğer bir kişinin hakkı çiğnenmişse, suçlu aramaya gerek yok, öncelikle suçlu kendisidir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve taşra teşkilatının uygulamalarında hiçbir zaman yüz de yüz adil olunmadığı bilinmeli ve bunun içinde yapılan haksızlıklara sessiz kalınmamalıdır. Birilerinin yaptığı yanlış işler nedeniyle eğitim çalışanları, bu benim kaderim deyip susmamalıdır.

Eğitim çalışanlarının bir çok problemi vardır. Türk Eğitim-Sen’in Ülke sathındaki bütün şube ve temsilcilikleriyle bu problemlerin çözümü için mücadele etmekteyiz. Eğitimin, eğitim çalışanlarının problemini çözmenin, Ülkemizin geleceği için öneminin idraki içinde mücadele ediyoruz. Bu problemlerin en güncel olanlarından bir tanesi de eğitim çalışanlarının il içi sıra tayinleridir. İl içi tayinlerde, içinde bulunduğumuz zaman diliminde bir çok eğitim çalışanı haksızlığa uğramış durumdadır. Yapılan bu haksızlıklar bazen bakanlıktan, bazen de İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafında yapılmaktadır.
İl içi tayinlerde sıralar çalıştırılmadığından dolayı, Gaziantep ve bütün illerde eğitim çalışanlarının hak kayıpları vardır. Gaziantep’te İl içi sıra tayinlerde çalıştırılmayan sıralar nedeniyle, haksızlığa uğrayan üyelerimiz ve eğitim çalışanları sendikamıza yaptıkları müracaatlarda kendilerine yapılan haksızlığın son bulmasını, mağduriyetlerinin giderilmesini istemektedirler.

04/03/2006 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlerin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, İl içinde ve İller arasında yer değiştirmelerle ilgili 22- (1) – a) maddesinin 4. parağrafında “Ataması yapılamayanlara ait sıra durumu, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar geçerli olup, dönem içinde oluşacak öğretmen ihtiyacı bu sırada bulunanlardan karşılanır.” denmektedir.

 
Gaziantep ve Türkiye genelinde il içi tayinlerde okulların öğretmen ihtiyacı il içinde sırada bekleyen öğretmenlerden değil de, ücretli ya da görevlendirilen öğretmenlerden tamamlandığı sendikamızca tespit edilmiştir. Bu durum 04/03/2006 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 22-(1) – a) maddesine aykırıdır. Sırada bulunan öğretmenlerin haklarının ihlal edilmesidir. Sırada bulunan öğretmenlerin atamasının yapılmayıp ta, bu öğretmenlerin yerine ücretli ve görevlendirme yoluyla öğretmen atayan ve çalıştıranlar suç işlemektedirler.
İl içi sıra tayinlerde, sırada olup ta ataması yapılmayan öğretmenlerin kendilerine yapılan haksızlığı önlemek için yazımız ekindeki dilekçeyi vererek haklarını aramaları çağrısında bulunuyoruz. Yine bu konuda Türk Eğitim-Sen Genel merkezimizce 16/10/2008 tarih, 935 sayı ve 2008 Yılı Sıraların Çalıştırılması konulu Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazılarak bakanlık göreve çağırılmıştır.

Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi olarak bizlerde bu konuda bütün eğitim çalışanlarını hak aramaya ve göreve davet ediyoruz.


Bekir AVAN
Türk Eğitim-Sen
Gaziantep Şube Başkanı

ÖRNEK DİLEKÇE

…………………………………………. OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE
( İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Ulaştırılmak Üzere )
………………..

……………………….Okulunda ………………öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin MADDE 22-“(1) Öğretmenler bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il içinde veya iller arası yer değişikliği isteğinde bulunabilirler.) İl içi yer değiştirme; Bulundukları eğitim kurumunda en az iki yıl süreyle çalışan öğretmenler ile özür durumunu belgelendirenler il içinde eğitim kurumu tercihi yapmak suretiyle yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. “göre 2008 il içi atama ve yer değiştirme döneminde tercihlerde bulunarak il içi yer değiştirme isteğinde bulundum. Tercih yaptığım eğitim kurumlarında norm kadro açığı olduğu halde, bu zamana kadar atama işlemim yapılmamıştır. Atamamın yapılması gereken kurumlarda branşımla ilgili normda ihtiyaç olduğu halde atamam yapılmamıştır. Atanmam gereken kurumda ücretli öğretmen görevlendirilmiştir. Atamam yapılmadığından hakkım gasp edilerek mağdur edilmiş durumdayım.
 

İl içi sıralar çalıştırılarak atamamın tercihlerim doğrultusunda yapılmasını ve dilekçeme tüm kanuni haklarım saklı kalmak kaydıyla cevap verilmesini talep ediyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.
ADRES : …../….. / 2008AD SOYAD

 

39 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ