tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

GAZİANTEP VALİSİ VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

GAZİANTEP VALİSİ VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK
tesakademi

IMG_2353Gaziantep Valisi Ali YERLİKAYA ve Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Mustafa YANMAZ Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2014/1151 Y.D. İtiraz nolu ve 18.02.2015 tarihli kararını  uygulamadıkları için Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi olarak ilgililer hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına 06.08.2015 tarihinde suç duyurusunda bulunduk.

10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali istemiyle açılan davada; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2014/1151 Y.D. İtiraz nolu ve 18.02.2015 tarihli kararı ile Yönetmeliğin “Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar” başlıklı 10. Maddesinin 9. Fıkrasının, “Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme” başlıklı 23. Maddesinin 1. Fıkrasında hiçbir ölçüt ve duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme, Ek-1 Değerlendirme Formunun “Açıklama” başlıklı kısmının 3. Maddesinde “en az altı ay çalışmış olma” şartının İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenleme yönünden itirazın kabulüne karar verilmiştir.

Ancak; hukuka aykırılığı yargı kararlarıyla da sabit olan görevden alma işlemlerinin iptali ile mağdur edilen tüm eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının haklarının iade edilerek göreve başlatılmaları ve  yargı kararının ivedilikle uygulanması gerekirken Gaziantep Valisi Ali YERLİKAY ve Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Mustafa YANMAZ tarafından Anayasa ve mevzuat hükümlerine aykırı hareket edilerek Gaziantep ilindeki okul müdürlerinin göreve iade edilmesi hususunda herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bu okul müdürleri arasında sendikamızın üyeleri de bulunmaktadır.

Yargı kararlarının davalı idareye tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde uygulanma zorunluluğu vardır. Bu durum hem Anayasamızın 138. Maddesi hem de İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. Maddesinde güvence altına alınmıştır. İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. Maddesinde “(Değişik: 4001-10.06.1994) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu sure hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.” İYUK 52.madde”(Değişik: 3622-05.04.1990) Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması, hakim, mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini durdurmaz” denilmektedir. Anayasanın “Mahkemelerin Bağımsızlığı” başlıklı 138. Maddesi; “…..Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” şeklindedir.

Tüm bu hususlar belirtilerek Tür Eğitim-Sen Gaziantep Şube Sekreterimiz Mehmet DİNÇ  Şubemiz adına Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak Bu konuda kusuru bulunanların cezalandırılmasını talep etti.

49 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ