tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

GAZİANTEP MİLLİ EĞİTİMDE TARİHİ REZALET

GAZİANTEP MİLLİ EĞİTİMDE TARİHİ REZALET
tesakademi

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017 yılı Haziran ayında duyuruya çıkan müdür, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcılığı mülakatları ve atamaları baştan sona şaibelerle doludur. Duyuruya çıkan 135 okul müdürlüğü, 31 müdür baş yardımcılığı ve 716 müdür yardımcılığının mülakat ve atama süreçleri tam bir rezalete dönüştü.

Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yönetici atama duyurusu sonrasında Şubemize gelen duyum ve endişelerimizi 9 Haziran 2017 tarihinde Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete’ye iletmiştik. Bu ziyarette; “Gaziantep’te yapılacak yöneticilik mülakatlarında ayrımcılık yapılmamasını, sınava giren herkesin yöneticilik için ehliyet ve liyakatine bakılmasını, sınavda herkese eşit ve adil davranılmasını, kamuda ve eğitim çalışanları arasında yapılan ayrımcılığa son verilmesi gerektiğini” belirtmiştik. Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete’de “Milli Eğitim Müdürümüz, mülakatta komisyon üyelerinin liyakata önem vereceklerini, sınavın adil olacağını” söylemişti. Yine bu ziyarette Şubemize gelen duyumlara göre okul yöneticiliklerine her okulda kimlerin atanacağının öncesinden belli olduğuyla ilgili duyumlar olduğunu söylemiştir. Bu duyumlar nedeniyle duyuruya çıkan müdürlük, müdür baş yardımcılığı ve müdür yardımcılığı kadrolarına müracaat edip etmeme konusunda üyelerimizin ve eğitim çalışanlarının bizlere duyumların doğru olup olmadığını sorduklarıyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete’yi bilgilendirmiştik. Şayet bu duyumlar doğruysa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bunun önlemini almasını istemiştik.

Yöneticilik mülakatlarında torpilin, adam kayırmanın ve haksızlığın olacağı gerekçesiyle birçok üyemiz, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş üyesi ve sendikasız bir çok kişi sınava müracaat etmedi. Sınava yoğun bir şekilde müracaat edenlerin çoğunluğu Eğitim Bir-Sen üyelerinden oluşuyordu. Eğitim çalışanları arasında yayılan söylentilere göre sınav, Eğitim Bir-Sen üyeleri, adamı olanlar ve torpilli kişiler için yapılıyordu. Sınav öncesinde Eğitim Bir-Sen’e geçerseniz, şu kadar kişiyi de Eğitim Bir-Sen’e üye yaparsanız mülakat sınavında size atanacağınız puan verilecek ve yönetici olacaksınız gibi sözlerle Türk Eğitim-Sen’den, diğer sendikalardan ve sendikasız öğretmenler yönetici atama vaadiyle Eğitim Bir-Sen’e zorla üye yapılmıştı.

Önceki yıllarda yapılan her yöneticilik mülakatında Gaziantep’te ve Türkiye genelinde Eğitim Bir-Sen’e üye olanlara hak etmediği puanlar verilerek müdür, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı olmaları gibi çeşitli menfaatler sağlanmıştı. Türk Eğitim-Sen olarak geçmiş yıllardaki yöneticilik sınavlarında yapılan adaletsizlikler ve ayrımcılıklar nedeniyle sınavlara dava açarak ve açtırarak birçok sınavın iptalini sağladık. Gaziantep, bu konuda sabıkalı bir ildir. Her mülakatta mutlaka haksızlık ve ayrımcılık yapılmıştır.
09/05/2017 tarihinde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul ve kurumların müdür, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcılıkları duyuruya çıktı. Duyuruya çıkan okullara yönetici atanmak amacıyla yöneticilik mülakat sınavlarına müracaatlar yapıldı. Müdürlük için 247, müdür baş yardımcılığı için 54, müdür yardımcılığı için de 1682 kişi müracaat etti.
Duyuruya çıkan okullar için 3-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında yöneticilik mülakatları yapıldı. Mülakatlarda her yönetici adayına 2 tane mevzuatla ilgili konulardan, 1 tane genel kültür ve 1 tane de Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularından sorular sorulmuştur. Mülakata girenler çektikleri soru zarfının içindeki kağıtlardaki soruların altına cevapları yazmışlardır.

Yöneticilik mülakatına giren kişilerin sınav anı, sorulara verdiği cevaplar, komisyon ve sınava giren kişiler arasında neler konuşulduğu, kameralarla kayıt altına alınmamıştır. Gaziantep’te yapılan mülakatlarda kameralarla görüntü ve kayıt özellikle alınmamıştır. Yapılan yöneticilik mülakatları sadece bir aldatmacadır. Hangi okula kimler müdür, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı atanacaksa, mülakat sınavı öncesinden belirlenmiştir. Yapılan uyduruk ve şaibeli yöneticilik mülakatlarında müdürlüğü, müdür baş yardımcılığı ve müdür yardımcılıkları sınav öncesinden peşkeş çekilen kişilere özellikle 90 ve üzeri puan verilmiştir. Yöneticiliklerin öncesinden peşkeş çekildiği kişilere bilemedikleri soruların cevapları komisyon üyeleri tarafından yazdırılmıştır. Yöneticilik mülakat sınavlarında kameralarla kayıt alınmamasının asıl sebebi de budur. Yöneticilik mülakatlarında komisyon üyeleri 22/04/2017 tarihli Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin

“b) Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti: %10,
c) Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi: %10,
ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi: %10,
d) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %10” şıklarındaki toplam 40 puan yöneticilikleri peşkeş çekilen kişilere verilmiştir. Bu dört maddedeki 40 tam puan ve yakın puan, mülakatlar öncesinde belirlenen imtiyazlı kişilere verilmiştir. Torpilli kişilerin mülakat sınavı puanları genelde 90 ve üzeri puanlardır. Mülakat komisyonu üyeleri torpilli olmayan kişilere ise tüm sorulara doğru cevap verseler de genellikle 90’ın altında puan vermişlerdir.

Dolayısıyla yapılan yöneticilik mülakat sınavları şaibeli ve hilelidir. Sınavlarda torpili olan imtiyazlı kişilere peşkeş çekilen okula atanabileceği yüksek puanlar verilirken, torpili olmayan kişilere de düşük puanlar verilmiştir. Torpillilerin gitmek istemediği, peşkeş çekemedikleri okullara düşük puan verilen torpilsiz kişiler gönderilmeye çalışılmıştır. Torpilli ve imtiyazlı kişilere 90 ve üzeri puan verip, bu kişilerin EK1 puanları da üzerine eklenip, yönetmeliğe göre ortalaması alındığında 50 puanın üzeri ve 50 puana yakın atama puanı oluşturulmaya çalışılmıştır.

Gaziantep’teki yöneticilik mülakat sınavlarına baktığımızda bu torpilli kişilerden İl Milli Eğitim Şube Müdürlerinden ikisinin eşleri 98’er puan, bir İlçenin Milli Eğitim Müdürünün eşine 95 puan, değişik ilçelerdeki Şube Müdürlerinin eşlerine 94,8, 95 ve 96 puan verilmiştir. Bu kişileri ve diğer imtiyazlı kişileri Gaziantep’teki eğitim çalışanları bilmekte ve olup bitenleri takip etmektedirler. Yöneticilik sınavlarında iyi yöneticileri seçmek için değil de yandaşları peşkeş çekilen okullara atamak için uğraş verilmiştir.

Gaziantep’in Şehitkamil İlçesindeki GAP Görme Engelliler Ortaokulu duyuruya çıktığı halde 76. Madde atamasıyla okul müdürlüğüne şartları tutmayan Mehmet Yıldız atanmıştır. Oğuzeli İlçesi, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu duyuruya çıktığı halde, duyuruya çıkan okula müdür ataması yapılmıştır. Yine İslahiye, Boğaziçi Şehit Astsubay Mustafa Kömürcü Ortaokulu duyuruya çıktığı halde, okula müdür ataması yapılmıştır. Duyurusu yapılmış okullara müracaat eden 247 okul müdürü adayının hakkı yenilmiştir. Yapılan bu atamalar hukuksuzdur. Duyuruya çıkan bu okullara 247 müdür adaylarının atanma hakkı vardır. Duyuruya çıkan okul müdürlüğü sayısı 135 iken, haksız ve hileli müdür atamaları yapılarak sayı 131’e düşmüştür. 247 müdür adayının hakkı gaspedilmiştir. Bu üç okula yapılan müdür atamalarının, müdürlük mülakat sınavlarının ve Gaziantep’teki tüm müdür atamalarının iptali edilmesi gerekmektedir.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü, yöneticilik mülakat sınav puanlarına yapılan itirazlarla ilgili 9 kişinin puanında değişiklik yapıldığıyla ilgili açıklama yapmıştır. Anlaşılan o ki, önceden peşkeş çekilen okul yöneticiliklerine atamada torpilli yandaşlar kendi aralarında kavga yapmışlardır. Bu kavgada aracı ve adamını bulan kişiler, Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğüne baskı yaparak, atamalarının daha kolay yapılabilmesi için puanlarını yükselttirmişlerdir. Puanı yükseltilen bu kişilerin kimler olduğu gizlenmektedir. Bu kişilerin kimler olduğu, hangi okullara yönetici olarak atanıp atanmadığı mutlaka açıklanmalıdır.

Gaziantep’te 3-21 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılan yöneticilik mülakatlarında kimlere kaç puan verildiği liste halinde açıklanmamıştır. Sınav sonuçları gizlenmiştir. Sınav sonuçlarını yönetici adayları Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinden (http://gaziantep.meb.gov.tr/mulakat/) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları ve doğum tarihlerini gün, ay ve yıl olarak girerek öğrenebilmişlerdir. Bu durum, torpilli olan kişiler için sözkonusu değildir. Bu imtiyazlı kişiler, kendi sınav sonuçlarını ve rakiplerinin sınav sonuçlarını bilmektedirler. Yine okul yöneticilikleri önceden peşkeş çekilen Eğitim Bir-Sen üyeleri, sınava girmeden kendilerine kaç puan verileceğini ve hangi okula atanacağını bilmektedirler. Çünkü Gaziantep’te kurulan yöneticilik mülakat komisyonunun üyeleri, Eğitim Bir-Sen üyeleridir. Ayrıca Gaziantep Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin tamamı eski Eğitim Bir-Sen üyeleridir. Bu kişiler 4688 sayılı Kamu Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği yasal olarak üye olamamaktadır. Fakat bu kişiler fiilen Eğitim Bir-Sen üyeleridir. Yapılan yöneticilik sınavlarında ise atanabilecek puan alanların %90’ı Eğitim Bir-Sen üyeleridir. Kısacası Perşembenin gelişi, Çarşambadan bellidir. Yöneticilik sınavlarında çeteleşen, eğitim çalışanlarının hakkını yiyen, eğitim çalışanlarına tuzak kuran bir yapı sözkonusudur.

17/08/2017 tarihinde Gaziantep İl milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında, tercih edilmesi için duyuruya çıkan okul yöneticilikleriyle ilgili 22/04/2017 tarihli Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nin 21. Maddesinin 4-5-6. bentlerine göre açıklamalar yapılmamıştır. Tercih edilmesi için duyuruya çıkan okul müdür, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcılıklarının karşısına hangi öncelikler varsa açıkça yazılarak belirtilmesi bir zorunluluktur. Türkiye’de neredeyse tüm illerde bu açıklama müdür, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcılıklarının karşısına yazılıp tercihlerde dikkat edilmesi sağlanmıştır. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise bunu yapmayarak yönetici adaylarına tuzak kurmuştur. Özellikle bayan ve branş önceliklerinin yazılmaması, ilgili okul yöneticiliklerini tercih edip, bayan ve branş önceliği puanı alarak avantajlı olması gereken yüzlerce yönetici adayına haksızlık yapılmıştır. Yine erkek yönetici adayları bayan öncelikli okul yöneticiliklerinin hangileri olduğunu bilmeden bayan öncelikli okul yöneticiliklerini tercih ettiklerinden dolayı dezavantajlı duruma düşmüşler ve hak kaybına uğramışlardır. Bu mağduriyet, Gaziantep’e özel bir mağduriyettir. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tercihler sırasında da bilinçli bir şekilde tuzak kurmuştur. Peşkeş çekilen okullara torpilli ve imtiyazlı yönetici adaylarını atamak için bu tuzak kurulmuş, bayan ve branş öncelikleri gizlenilmiştir.

Duyuruya çıkan 116 müdür yardımcılığının Yönetmeliğin 21. Maddesi 5-6 fıkralarına göre kadın önceliği olmasına rağmen tercihler öncesinde bu durum gizlenmiştir. Türkiye genelinde duyuruya çıkan okul yöneticiliklerinin karşısına öncelikler ve şartlar yazılırken Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü bu şartları yazılmamıştır. Bayan önceliği olan bir okulda 1 müdür yardımcısı açığı varsa rakiplerin puanı kaç olursa olsun, o okulun müdür yardımcılığını tercih eden bayanların atanmada önceliği bulunmaktadır. Bu haliyle bayan önceliğini bilen bayanlar tercihlerini ona göre, erkek müdür yardımcısı adayları ise dezavantajlı bu durumu dikkate alarak tercihlerini yapabilirlerdi. Gaziantep’te yapılan müdür yardımcılığı atamaları bu konuda tam bir hukuksuzluk örneğidir. Yapılan yönetici mülakatı ve atamaları iptal edilmelidir.

22/04/2017 tarihli Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’ne ve 24/04/2017 tarihinde bu yönetmeliğe bağlı yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu-2017’de “2.21. Okul Öncesi alanı öğretmenleri türü itibariyle atanabilecekleri bağımsız anaokulları ile bünyesinde anasınıfı bulunan ilkokullara yönetici olarak görevlendirilebilecektir.” denilmektedir. Fakat Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü yönetmelik ve kılavuz dinlemeyerek, 10 tane Ortaokula Okul Öncesi Öğretmenliği branşından müdür yardımcısı ataması yapmıştır. Bu okullar şunlardır:

ŞAHİNBEY/Mehmetçik Ortaokulu
ŞEHİTKAMİL/Türkan Mehmet Akcan Ortaokulu
ŞAHİNBEY/Kadriye Abdülmecit Özgözen Ortaokulu
ŞAHİNBEY/Şehit Cengiz Topel Ortaokulu
ŞAHİNBEY/Kocatepe Ortaokulu
ŞAHİNBEY/23 Nisan Ortaokulu
ŞAHİNBEY/25 Aralık Ortaokulu
OĞUZELİ/Yeşildere Ortaokulu
ŞAHİNBEY/Mustafa Necati Ortaokulu
ŞAHİNBEY/Şehitkamil Ortaokulu
Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı yanlı, yanlış, ve hukuksuz yöneticilik mülakatları ve yöneticilik atmaları mutlaka iptal edilmelidir.

Gaziantep’te yöneticilik mülakat sınavları öncesinde başlayan hile, adam kayırma, torpil ve imtiyazlı kişilere okulların peşkeş çekilmesi, okulların duyuruya çıkıldığı 09/05/2017 tarihinde başlamış ve hala da devam etmektedir. Devam etmektedir çünkü 19-22 Eylül 2017 tarihleri arasında boş kalan ve yeni açılan yöneticilik kadrolarına atama yapılması için yapılan duyuruyla birlikte tercihler devam etmekte ve aynı usulsüzlükler ve hatalar da devam etmektedir.

Gaziantep’te özellikle 1 Haziran 2017 ile 22 Eylül 2017 tarihlerine ve yöneticilik mülakatlarının yapıldığı 3-21 Temmuz 2017 tarihleri peşkeş çekmede öneli tarihlerdir. Okul yöneticilikleri peşkeş çekilen kişilere önce yöneticilik mülakat sınavlarında yüksek puan verdirilmiştir. Yüksek puan verdirilen bu kişilere yöneticilik tercihlerinin yapıldığı 21-26 Ağustos 2017 tarihleri arasında da özellikle tek tercih yaptırılmıştır. Tek tercih yaptırılmasının amacı yöneticilik mülakatları öncesinde bölüşülen okullara torpilli ve imtiyazlı kişilerin atanmasını sağlamaktır. Tek tercih yaptırılan bu kişilere yüksek puanlar verdirilerek ilk tercihlerine gidecekleri sözü verilmiştir. Bu tek tercih yapacak imtiyazlı kişilerin yerlerini imtiyazsız olan kişiler tercih etse bile onlara düşük puan verildiğinden dolayı, onlar zaten atanamayacaktır. Tek tercih yaptırma olayı Gaziantep Milli Eğitim’de çeteleşmiş, organize bir suç örgütünün perde arkası karanlık faaliyetidir. Bu çeteleşmiş yapı, yöneticilik mülakatları öncesinden yöneticilik tercihlerinin yapılmasına ve atamaların tamamlanmasına kadar FETÖ benzeri çalışma yapmıştır. FETÖ’nün devlette yapılanarak ehliyeti ve liyakati olanları değil, devlet içinde kendi güdümünde marazlı ve kendine biat edenleri yönetim kademelerine getirmeye çalıştığı 15 Temmuz 2016’da ortaya çıkmıştı. Devlete paralel oluşturulan gizli yapılar 15 Temmuz 2016 sonrası tek tek ortaya çıkmaya başlamıştı. Gaziantep Milli Eğitimdeki yöneticilik sınavlarını yöneticilik mülakatlarını ve yöneticilik tercihlerini baskı altına alarak devlete paralel oluşturulan bu tehlikeli ve karanlık ve çeteleşmiş yapı mutlaka ortaya çıkarılmalıdır.

Bu çeteleşmiş yapı Gaziantep’te yönetici atama sürecinde, özellikle Eğitim Bir-Sen üyelerinin ve imtiyazlı kişilerin peşkeş çekilen okullara atanmalarını sağlamıştır. Bu çeteleşmiş karanlık yapı, Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü’nü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerini, Milli Eğitim Müdür Yardımcılarını ve mülakat komisyonu üyelerini baskı altına alarak yüksek puan verdirdikleri kişilerin yönetici atanmalarını sağlamışlardır. Eğitim Bir-Sen üyeleri dışında az da olsa başka sendikaların üyeleri ve sendikasız kişiler arasından da azda olsa tanıdıkları vasıtasıyla torpilli ve imtiyazlı olup yöneticilik mülakat sınavlarında yüksek puan alan kişilere de Gaziantep Milli Eğitim’deki çeteleşmiş yapı tek tercih yaptırmaya zorlamıştır. Gaziantep Milli Eğitimdeki bu çeteleşmiş yapının tek tercih yaptırdığı yüzlerce kişi, hiç hak etmediği yerlere okul müdürü, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı atanarak yönetici olmuştur. Bu kişilerin liyakatları, torpil yapan kişiler, organizasyon yapan ise çeteleşmiş yapıdır.

Gaziantep’te yöneticilik mülakatları ve atamalarının şifresi tek tercih yapılması ve bunu koordine eden çeteleşmiş yapıdır. Gaziantep’te herkesin hakkını yiyen bu çeteleşmiş yapının mutlaka ortaya çıkarılarak yargılanması gerekmektedir. Bunun için de yapılması gerekenler şunlardır.

1- 21-25 Ağustos 2017 tarihlerinde tek tercih yapan müdür, müdür yardımcısı ve müdür baş yardımcısı adayları MEBBİS sistemi üzerinden ve yönetici adaylarının T.C Milli Eğitim Bakanlığı, 2017 Eğitim Kurumları Yöneticiliği Başvuru ve Onay Formu üzerinden tespit yapılmalıdır.

2- Tek tercih yapanların, yaptıkları tek tercihe atanıp atanmadıkları incelenmelidir.

3- Tek tercih yapıp ta tek tercihine atananların Gaziantep Milli Eğitim’deki çeteleşmiş yapıyla irtibatı, özellikle telefon görüşmeleri araştırılıp incelenerek ortaya çıkarılmalıdır.

4- Bu aşamada, Gaziantep Milli Eğitim Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Gaziantep Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Yöneticilik Mülakat Komisyonu üyeleri, Eğitim Bir-Sen Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Asil üyeleri ve Eğitim Bir-Sen’in Gaziantep’teki İlçe Temsilcilerinin, 1 Haziran 2017 ile 25 Ağustos 2017 tarihleri arasında yönetici atama konusunda kimlerle neler konuştukları, kimlere hangi okulları peşkeş çektikleri, peşkeş çekilen kişilere yöneticilik mülakat sınavlarında hangi puanı verdirdikleri, 21-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında kimleri ikna edip tek tercih yaptırdıkları tespit edilmelidir. Özellikle bir sendikanın Gaziantep Milli Eğitim’de ve Türkiye Cumhuriyeti devleti içinde oluşturduğu FETÖ benzeri paralel devlet yapılanması mutlaka ortaya çıkarılmalıdır.

5- Gaziantep Cumhuriyet savcıları yukarıdaki (4. Madde) kişilerin 1 Haziran 2017 ile 25 Ağustos 2017 tarihleri arasındaki telefon görüşmelerinin döküm ve kayıtlarını ilgili kurumlardan isteyerek inceleme ve gerekli tespitleri yapmalıdır.

6- Yapılan tespitler sonucu ortaya çıkarılacak milli eğitim çetesiyle ilgili yargılama süreci başlatılmalıdır.

Bu konuda Gaziantep Cumhuriyet Savcılarını, Gaziantep Valisini ve Milli Eğitim bakanlığını göreve davet ediyoruz.

Gaziantep’te yapılan yönetici mülakat sınavları ve yönetici atamalarında her türlü hile, haksızlık, yandaş kayırma, ve adaletsizlik yapılmıştır. Yapılan yöneticilik mülakatları ve atamaları şaibeli ve hukuksuzdur. 3-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan yöneticilik mülakatları ve 21-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılan yöneticilik tercihleri ve sonrasında yapılan okul müdür, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı atamaları derhal iptal edilmelidir. Bu konuda başta Milli Eğitim Bakanlığını, Gaziantep Valiliğini, Gaziantep Cumhuriyet Savcılarını ve Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete’yi göreve davet ediyorum.

Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici mülakatları ve yönetici atama sürecinde, eğitim çalışanlarından bir grubu imtiyazlı hale getirerek çıkar sağlamış ve görevi kötüye kullanmıştır. Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü yandaşlara çıkar sağlayarak ayrımcılık yapmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi zillet içine düşürmüştür. Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü, Arakan’da Budistlerin Müslümanlara yaptığını yapmaktadır.

Şaibe ve hilelerle dolu yöneticilik mülakat sınavlarını, Gaziantep Milli Eğitim’de çeteleşmiş yapının türlü hile ve tek tercihe zorlayarak yaptırdığı yönetici atamalarını, Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, şayet iptal etmiyor ve savunuyorsa; Cengiz Mete’yi derhal istifa etmeye çağırıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Gaziantep’te bir grubun değil tüm eğitim çalışanlarının hakkını savunmalı ve korumalıdır.

Gaziantep’te yöneticilik sınav, tercih ve atamalarında hakkı yenen, baskı yapılan ve tehdit edilen tüm yönetici adaylarını dava açmaya ve hukuk mücadelesi vermeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla.

         Bekir AVAN
     Türk Eğitim-Sen
Gaziantep Şube Başkanı

353 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ