Ana Sayfa Gündem, MEB 22 Ağustos 2011 807 Görüntüleme

Sınavlara Hazırlanacaklar Dikkat…

MEB, 2011 eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı başvuru kılavuzu için
tıklayınız.

 

Milli Eğitim
Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Seçme
Sınavı Konuları ve Puan Değeri

 

 

KONULAR Puan Değeri
Türkçe Dil Bilgisi %10
Resmî Yazışma Kuralları

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelikhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20048125&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
=

 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25658_0.html

%5
Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik %10
T.C. Anayasası


http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf

 


http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=template&id=188〈=0

 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2709_0.html

(Top %9)
a) Genel Esaslar %3
b) Temel Hak ve Ödevler %3
c) Cumhuriyetin Temel Organları %3
Genel Kültür %6
KANUNLAR %60
657 sayılı Devlet Memurları Kanunuhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.657&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/12056_657.html

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25326_1.html

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.3797&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/73.html

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunuhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.1739&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunuhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.4.222&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24.html

5442 sayılı İl İdaresi Kanunuhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.5442&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
=

 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/7236_5442.html

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunuhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4982&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25269_0.html

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.3071&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
=

 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/18571_3071.html

1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri
Hakkında Kanunhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.1702&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
=

 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/20.html

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanunhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4483&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
=

 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/38.html

BAKANLAR KURULU
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders
Saatlerine İlişkin Kararhttp://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_yonetici_ve_ogretmenlerinin_ders_ve_ek_ders_saatlerine_iliskin_karar.pdf


 

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders
Saatlerine İlişkin Karar Eki Çizelgehttp://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_yonetici_ve_ogretmenlerinin_ders_ve_ek_ders_saatlerine_iliskin_cizelge.pdf


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26378_0.html

YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8959&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
=

 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/20890_0.html

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4771&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
=

 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/225_0.html

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal
Etkinlikler Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7262&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
=

 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25699_0.html

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25831_0.html

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav
Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4774&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
=

 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25664_0.html

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin
Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11024&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
=

 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26408_0.html

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13272&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
=

 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27305_0.html

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4806&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
=

 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/68.html

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10363&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
=

 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0.html

Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.83456&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
=

 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/17475_0.html

YÖNERGELER
Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2594_0.html


Eğitim Kurumu Müdürlüğü Seçme Sınavı
Konuları ve Puan Değeri

 

 

KONULAR Puan Değeri
Türkçe Dil Bilgisi %10
Resmî Yazışma Kuralları

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında
Yönetmelikhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20048125&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25658_0.html

%4
Halkla İlişkiler Ve İletişim Becerileri %4
Okul Yönetimi %4
Yönetimde İnsan İlişkileri %4
Okul Geliştirme %4
Eğitim ve Öğretimde Etik %5
Türk İdare Sistemi Ve Protokol Kuralları %5
KANUNLAR %60
657 sayılı Devlet Memurları Kanunuhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.657&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/12056_657.html

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25326_1.html

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.3797&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/73.html

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunuhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.1739&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunuhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.4.222&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24.html

5442 sayılı İl İdaresi Kanunuhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.5442&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/7236_5442.html

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunuhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4982&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25269_0.html

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.3071&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/18571_3071.html

1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve
Tecziyeleri Hakkında Kanunhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.1702&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/20.html

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanunhttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4483&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/38.html

BAKANLAR KURULU
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek
Ders Saatlerine İlişkin Kararhttp://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_yonetici_ve_ogretmenlerinin_ders_ve_ek_ders_saatlerine_iliskin_karar.pdf


 

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek
Ders Saatlerine İlişkin Karar Eki Çizelgehttp://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_yonetici_ve_ogretmenlerinin_ders_ve_ek_ders_saatlerine_iliskin_cizelge.pdf


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26378_0.html

YÖNETMELİKLER
Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8959&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/20890_0.html

Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine
İlişkin Yönetmelik


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/42.html

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4771&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/225_0.html

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7262&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25699_0.html

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25831_0.html

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve
Sınav Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4774&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25664_0.html

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin
Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11024&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26408_0.html

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13272&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27305_0.html

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Hizmetleri Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4806&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/68.html

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11590&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25138_0.html

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10363&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0.html

Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğihttp://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.83456&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch


 


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/17475_0.html

YÖNERGELER
Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2594_0.html

Kaynak:

Ahmet Kandemir

Türk Eğitim Sen Osmaniye
Şube Sekreteri
 

 

1.041 views

Etiketler:

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

| Tema Tasarım |